Синоніми – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА

Синоніми

Синоніми (від грецького Sinonymos – “однойменний”) – це слова, що мають різне звучання, але однакове чи близьке лексичне значення.

Наприклад: Пахучий, запашний, духмяний, ароматний; плакати, ридати, голосити, ревіти, рюмсати.

Українська мова дуже багата на синоніми. Це дає змогу точніше висловлювати думку, уникати нагромадження в тексті тих самих або спільнокореневих слів. Проте, користуючись синонімами, слід зважати на відтінки їх значень і стилістичне забарвлення. Наприклад, на означення поняття “рухатися

вперед” в українській мові існує багато слів: Іти, простувати, просуватися, ступати, плентатися. Але кожен із наведених синонімів чимось відрізняється від усіх інших. Найбільш нейтральним є слово Йти, воно позбавлене будь-яких емоційних і значеннєвих відтінків. Слово Простувати можна вжити, якщо йтиметься про рух уперед людей, не обтяжених особливими труднощами й турботами. Слово просуватися має у своєму значенні відтінок “рухатися вперед не дуже швидко або з певними труднощами”. Ступати вживається на означення руху людини статечної, або обережної, або втомленої. Слово Плентатися, крім значення “рухатися
повільно, через силу”, має помітне емоційне забарвлення і розмовний відтінок.

У розмовному і художньому стилях зустрінемо слова: Одежа, одежина, вдяганка, одіж, убір, а в науковому – лише Одяг.

Слова, однакові чи близькі за значенням, утворюють Синонімічний ряд. До синонімічного ряду звичайно входять слова однієї частини мови. Наприклад: іменники – горизонт, обрій, крайнебо, небосхил; прикметники – рясний, густий, буйний, розкішний; дієслова – Дбати, клопотатися, піклуватися, турбуватися; прислівники – Любо, мило, приємно.

До синонімічних рядів можуть входити фразеологізми: Утекти, побігти, п’ятами накивати, дати драла.

Багатозначні слова іноді входять до кількох синонімічних рядів. Наприклад: Голос Тихий – слабкий, нечутний, приглушений; хлопець Тихий – спокійний, сумирний, мовчазний, покірний; сон Тихий – мирний, солодкий, легкий, безтурботний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синоніми – ЛЕКСИКА - Довідник з української мови