Склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.4. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції

(робіт, послуг)

Віднесення витрат на собівартість продукції у виробничому обліку регулюється П(с)БО 16 “Витрати”. У відповідності з цим П(с)БО розроблено Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, які затверджені наказом Держкомпромполітики України від 02.02.01 № 47.

Слід зазначити,

що для основних галузей розробляються свої положення чи рекомендації з планування, обліку і калькулювання. Наприклад, у сільському господарстві застосовують Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 № 132.

Витрати на виробництво продукції створюють виробничу собівартість продукції (робіт, послуг).

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

– прямі матеріальні витрати;

– прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

– змінні загально-виробничі та постійні розподілені загально-виробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), з урахуванням нормативної бази, встановлюються підприємством.

Повністю відноситься на собівартість продукції основна і додаткова заробітна плата, премії тощо передбачені положеннями про оплату праці та договорами з виконавцями.

На собівартість продукції (робіт, послуг) відносяться податки, відрахування до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, збори й інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України і Декретами Кабінету Міністрів.

Так, відносяться на собівартість продукції 33,2 % нарахувань на заробітну плату до Пенсійного фонду, 1,5 % нарахувань до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 1,3 % нарахувань до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, нарахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, 10 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на одного основного працівника комунального податку, всі місцеві податки та збори, інші обов’язкові податки та збори, передбачені законодавством.

При журнально-ордерній формі обліку витрати виробництва накопичуються в Журналі 5 або 5а. Журнал 5а призначений для обліку при одночасному використанні рахунків 8-го та 9-го класу. Журнали складаються з 4-х розділів:

– Розділ І Журналу 5 і Журналу 5а за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

– Розділ II Журналу 5 і Журналу 5а за кредитом рахунків з журналів 1, 2, З, 4, 6;

– Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91;

– Розділ III А Журналу 5а за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91;

– Розділ III Б Журналу 5а за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66;

– Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5а Аналітичні дані до рахунка 28 “Товари”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) - Бухгалтерський облік