Цивільна відповідальність

Цивільна відповідальність – одна з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає в примусовому впливові на порушника цивільних прав і обов’язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки. Ц. в. встановлюється законом або договором сторін. Ц. в. має компенсаційний характер, оскільки мета її – поновити порушені майнові права кредитора. Настає за умови невиконання або неналежного виконання зобов’язання, протиправності поведінки порушника, заподіяння шкоди, прямого причинного зв’язку між поведінкою порушника і заподіяними збитками, а також вини. Ц. в. може бути частковою (кожний відповідає в розмірі своєї частки), солідарною (один за всіх і всі за одного, яг: правило, при скоєнні злочину), субсидіарною (додаткова матеріальна відповідальність, скажімо, батька за дитину у віці від 15 до 18 років), змішаною, коли враховується вина не лише порушника, а й потерпілого. Без вини несе відповідальність лише володілець джерел підвищеної небезпеки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільна відповідальність - Довідник з правознавства