Стадії управлінської діяльності

Стадії управлінської діяльності – відносно самостійні й логічно пов’язані між собою послідовні етапи управлінської діяльності, що передбачають застосування відповідних форм і методів. С. у. д. є: 1) збирання, систематизація певної сукупності інформації, її аналіз та оцінка на цій основі управлінської ситуації; 2) прогнозування і вибір альтернативних варіантів дій щодо збереження і зміни стану управлінської ситуації, на основі чого ведеться пошук найоптимальнішого варіанта певних рішень (стандартне, новаторське та ін.); 3) розробка необхідних

правових актів щодо діяльності суб’єктів управління і відповідних організаційних заходів (щодо організації об’єктів, працівників та їх взаємодії у просторі і часі, надання необхідних ресурсів, встановлення термінів реалізації ухвалених рішень та їх виконавців); 4) організація виконання ухвалених рішень, що передбачає їх втілення на практиці; 5) аналіз ефективності ухваленого рішення і можливе наступне його коригування; 6) контроль за виконанням таких рішень; 7) узагальнення наслідків управлінської діяльності, що передбачає комплексну оцінку результатів втілення таких рішень та управлінської ситуації загалом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стадії управлінської діяльності - Економічний словник