Система зворотних зв’язків

Система зворотних зв’язків – принцип побудови сучасних розвинених національних економічних систем, який дає можливість досліджувати результати впливу функціонування та розвитку окремих її підсистем на характер {соціально-економічний зміст) розвитку цілісної економічної системи, а отже, враховувати відмінність між метою такого впливу та її результатом. Найповніше на характер розвитку національної економічної системи впливають такі підсистеми, як господарський механізм, відносини економічної власності і сфера безпосереднього

виробництва (в останньому випадку йдеться про вплив на обмін, розподіл і споживання). С. з. з., яка підвищує стабільність економічної системи, її ефективність і соціально-економічну спрямованість, є негативною, а така, що послаблює перелічені параметри, – позитивною. Крім того, важливою складовою С. з. з. є вплив зовнішнього середовища. За зростання нестабільності та неефективності економічної системи під впливом зовнішнього середовиша, нераціонального господарського механізму або відносин економічної власності необхідно всебічно проаналізувати причини такого впливу і на цій основі удосконалити економічну політику держави, прийняти відповідну комплексну програму та низку заходів щодо її реалізації тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система зворотних зв’язків - Економічний словник