ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ТА РЕГІОНІВ СВІТУ”

УРОК 10. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ТА РЕГІОНІВ СВІТУ”

Навчальна мета: актуалізувати поняття “працездатне населення”, “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “безробіття”, провести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу; розвивати уміння користуватися текстовими, картографічними, графічними,

статистичними матеріалами, порівнювати їх та робити висновки.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми, зошити для практичних робіт на друкованій основі.

Основні поняття: трудові ресурси, ЕАН, працездатне населення, структура зайнятості, безробіття.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Сучасний світ вступив в інформаційну епоху свого розвитку. Основою переходу до інформаційної економіки в будь-якій країні світу є рівень кваліфікації та освіченості її населення.

Знання потрібні не тільки для просування вперед науки та технологій, а й для того, щоб вміти користуватися їх продуктами, не бути ізольованими від сучасного світу.

Досліджуючи характер та структуру зайнятості населення країни, можна дізнатися про рівень її соціально-економічного розвитку. Тому задача сьогоднішнього уроку – провести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн із різним рівнем розвитку та знайти зв’язок між структурою зайнятості населення та її соціально-економічним розвитком.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Які групи виділяють у віковій структурі населення країни?

– Люди якого віку належать до працездатного населення в Україні?

– Що розуміють під поняттям “трудові ресурси країни”? Чим відрізняються поняття “трудові ресурси” та “економічно активне населення”?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. трудові ресурси і зайнятість населення

Трудові ресурси – це частина населення, що має фізичні і духовні здібності, загальноосвітні та професійні знання й навички для роботи в господарстві. До трудових ресурсів належать здорові люди працездатного віку, працюючі підлітки та працюючі пенсіонери. Переважну частину трудових ресурсів складає населення працездатного віку, межа якого відрізняється в різних країнах світу.

ЕАН – це частина населення, що зайнята суспільно корисною діяльністю та має від цього прибуток. До цієї категорії належать не лише люди, що фактично працюють, але й безробітні, які шукають роботу. Від загальної кількості трудових ресурсів світу економічно активне населення складає близько 75 %.

Структура зайнятості населення перебуває в прямій залежності від рівня розвитку країни. У розвинених країнах зайнятість у промисловості становить 25-40 %, а кількість зайнятих у сільському господарстві постійно зменшується. До 35-50 % зростає кількість зайнятих у невиробничій сфері, що представлена не тільки такими традиційними видами діяльності, як освіта, охорона здоров’я та відпочинок, а й торговельно-фінансовою діяльністю. У країнах, що розвиваються, близько половини населення зайнято в аграрному секторі економіки. Частка зайнятих в промисловості тут не перевищує 15 %. Значний відсоток становлять зайняті у невиробничій сфері, переважно у сфері послуг. У постсоціалістичних країнах основна частина населення зайнята в матеріальному виробництві (майже 40 % – у промисловості й 20 % – в сільському господарстві). На невиробничу сферу припадає близько 30 %, причому 2/3 зайняті в освіті, охороні здоров’я, культурі.

2. Соціальна і професійна структура населення

Для оцінки трудових ресурсів країни важливою характеристикою є не тільки їх кількість, але й “якість”. Її відображає соціально-професійна структура населення, яка включає галузеву структуру зайнятості, професійну та освітню структури.

3. Проблеми зайнятості і безробіття

Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) – особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють три умови: не мали роботи (прибуткового заняття); активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню; готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.

За оцінками (у травні 2009 року) Міжнародної організації праці (International Labor Organization – ILO), до кінця 2009 року прогнозувалося на 29-59 млн. безробітних більше, ніж у 2007 році – до настання економічної кризи. А отже, загальна кількість людей, які не мають роботи, досягла 239 млн. осіб. При цьому прогнози продовжують переглядатися в гірший бік. В Україні на початку 2009 року рівень безробіття складав понад 3 млн. осіб, а на кінець 2009 року у зв’язку з поглибленням економічної кризи – понад 5,5 млн.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Виконання практичної роботи № 1 “Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу”. Рекомендовано використовувати зошити для практичних робіт на друкованій основі.

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ТА РЕГІОНІВ СВІТУ” - Плани-конспекти уроків по географії