Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини

Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 156-160).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями утворення форми орудного відмінка іменників жіночого роду на – а, – я.

Вчити вибирати закінчення з опорою на вивчене правило. Розвивати мовні вміння.

Виховувати увагу до мовленого слова.

Обладнання: таблиця закінчень іменників жіночого роду на – а, – я в орудному відмінку однини, репродукція картини В. ван Гога “Зоряна ніч”, підручник, зошит.

Хід уроку

І. Організація класу. Мотивація

навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

А) Учні, які підібрали іменники чоловічого роду, диктують їх своїм однокласникам, які ставлять їх у родовий відмінок і записують у зошит.

Б) Перевірка.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Ясна зоря з неба впала” (3 народного).

– Зоряне небо завжди захоплювало людей. Розгляньте репродукцію картини нідерландського художника Вінсента ван Гога “Зоряна ніч”. Чим заворожує картина? (Відчуттям руху, космічного

коловороту.)

2. Визначення проблеми, яка буде розв’язуватись протягом уроку.

– Прочитайте поетичні рядки з вірша Володимира Лучука (вправа 156).

Діти сплять… А над левадою

Місяць, дивлячись, завмер:

Стрімголов із неба падають

Зорі в зарості озер.

– Які звуки найчастіше повторюються? Яке враження цим створюється? (Таємниче.)

– Спишіть вірш, визначте відмінок виділеного слова, позначте закінчення. (Левадою – О. в., – ою.)

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 157).

– Прочитайте слова. Чим вони особливі? (Створені із двох слів, пишуться разом – небосхил, зорепад.)

– Коли можна спостерігати таке природне явище як зорепад (його ще називають зоряним дощем)? (У кінці літа, у серпні.)

– Із цим явищем пов’язано багато легенд і повір’їв. Прочитайте, що про це пише Олесь Бердник (с. 76).

– Спишіть слова і речення.

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу.

– Розгляньте таблицю закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини (с. 77).

– У яких випадках іменник матиме закінчення – ою в орудному відмінку?

– Коли треба писати закінчення – ею?

– Яке ще закінчення можуть мати в орудному відмінку іменники жіночого роду?

– Прочитайте слова з вправи 156. Які з них матимуть закінчення – єю в орудному відмінку? А – ею?

– Запишіть ці слова в орудному відмінку, виділіть закінчення.

– З двома словами складіть і запишіть речення.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Самостійна робота (вправа 159).

Перевірку учні виконують, обмінюючись зошитами.

2. Словникова робота.

Слова революція, фанера діти записують до словників, складають з ними речення і записують їх у зошит.

4. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Що ви дізналися про іменники жіночого роду?

– Як визначити, яке написати закінчення в іменнику жіночого роду на – а, – я в орудному відмінку однини?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 160 (списати словосполучення, ставлячи слова в орудному відмінку, скласти речення з одним із словосполучень).

2. Для тих, хто хоче знати більше: пошукати пояснення явища зорепаду.

a? include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини - Плани-конспекти уроків по українській мові