ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

73. Прочитайте вірші Тамари Коломієць спочатку мовчки, потім уголос.

Жовтень

Осінь відеречка

З фарбою носить,

Жовтня-підмайстра

Припрошує-просить:

– Йди пофарбуємо

Листя уранці

В золото щедре,

В буйні багрянці!

Ще й покладемо

На трави сьогодні

Інею першого Срібло холодне.

Яблука пізні Складають до тайстри

Малярка – осінь

І жовтень – підмайстер

Чи можна сказати, що кожен текст складається з речень, а кожне речення – зі словосполучень?

Який

розділ науки про мову вивчає словосполучення та речення?

Як ви зрозуміли значення виділеного слова? Перевірте себе за Тлумачним словничком.

Роздивіться зображення ляльки – мотанки. Поясніть, чому автор дав їй ім’я Дівчинка-осінь. Як ви уявляєте зимову або весняну ляльку? Розкажіть про це.

Листопад

– От і все,- сказала осінь. Потрудилися, і досить! Нелегкі вдалися дні, Відпочить пора мені. Недоробки ж тут і там, Листопаде, впорай сам… – Ходить, ходить листопад, Заглядає в кожен сад, Оглядає кожен ліс, Перебродить верболіз, Одчиня вітрам ворота, Мовить їм:

– З ясного злота Розстеляйте

килими!

А для кого?

Для зими.

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Синтаксис – розділ науки про мову, який вивчає словосполучення та речення.

Пунктуація – розділ науки про мову, який вивчає вживання розділових знаків у реченні й тексті на письмі.

74. Поясніть, для чого слугують розділові знаки. Чи допомогли вони вам прочитати й зрозуміти вірші? За потреби скористайтеся підказкою.

ПІДКАЗКА

Розділові знаки вживають для того, щоб:

– тому, хто читає, полегшити розуміння писемного мовлення;

– тому, хто пише, допомогти чітко викладати свої думки в письмовій формі.

В українській пунктуації вживають такі розділові знаки:

Крапка – .

Кома – ,

Знак питання – ?

Знак оклику – !

Двокрапка – :

Тире – –

Дужки – ()

Лапки – ” “

Крапка з комою – ;

Три крапки – …

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

75. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді:

– Які розділові знаки вживають у кінці речення? Яка їхня роль?

– Які розділові знаки вживають у середині речення? Навіщо?

– Як пов’язані розділові знаки й усне мовлення людини?

Зупинки в мовленні називають паузами. Мелодійний лад вимови називають інтонацією.

Розділові знаки, які ставлять у кінці кожного з речень, вказують на паузи (зупинки) між реченнями. Ці ж знаки вказують, з якою інтонацією (окличною, неокличною) треба вимовляти речення. Розділові знаки в середині речення також позначають паузи та визначають інтонацію.

Інтонація, крім пауз, ураховує силу звучання голосу (гучність), темп (швидкість) мовлення, зміну висоти голосу.

Саме зміни інтонації роблять усне мовлення виразним.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ - Українська мова