Алфавіт – Позначення звуків мовлення на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Позначення звуків мовлення на письмі

Алфавіт

Звуки ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки позначаються буквами (літерами). Букви є тими умовними знаками, якими передаються на письмі звуки мовлення.

Сукупність букв, розташованих у певному, традиційно визначеному порядку, становить алфавіт (або азбуку, або абетку). Кожна буква алфавіту має свою назву.

Буква

Назва

Буква

Назва

Буква

Назва

А,

а

А

І, і

І

Т, т

Те

Б, б

Бе

Ї, ї

Ї

У, у

У

В, в

Ве

Й, й

Йот

Ф, ф

Еф

Г, г

Ге

К, к

Ка

X, х

Ха

Г, г

Ге

Л, л

Ел

Ц, ц

Це

Д, д

Де

М, м

Ем

Ч, ч

Че

Е, е

Е

Н, н

Ен

Ш, ш

Ша

Є, є

Е

О,

о

О

Щ, щ

Ща

Ж, ж

Же

П, п

Пе

Ь

М’який знак

3, з

Зе

Р, р

Ер

Ю, ю

Ю

И, и

И

С, с

Ес

Я, я

Я

Усього в українській абетці 33 букви; із них 32 букви передають на письмі 38 звуків, а Ь (м’який знак) позначає м’якість приголосних на письмі. Букви бувають друковані і писані і мають дві форми – велику та малу.

Алфавіт необхідно добре знати, оскільки в алфавітному порядку розміщуються слова в словниках, енциклопедіях, книжки на бібліотечних полицях. За алфавітом складають списки людей, каталоги книжок тощо. Причому, розташовуючи слова за алфавітом, ураховують не тільки перші, а й усі наступні букви.

Апостроф і дефіс до знаків алфавіту не входять і при розміщенні слів за алфавітом не враховуються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Алфавіт – Позначення звуків мовлення на письмі - Довідник з української мови