Засоби виробництва

Засоби виробництва – сукупність предметів праці та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг (див. Виробництво). Розрізняють активні та пасивні З. в. В економічній теорії однозначної оцінки З. в. не існує. Марксистська політекономія вивчає З. в. щодо суспільно-економічної форми їх присвоєння у поєднанні з їх ефективним використанням, а також відповідного впливу на умови праці та становище робітника у виробничому процесі, стверджуючи, зокрема, що З. в. у руках капіталіста є засобом безоплатного привласнення значної частини результатів праці найманих працівників. Критики цієї теорії аналізують З. в. залежно від їх ефективного використання, зниження матеріальних витрат на одиницю продукції, забезпечення її високих споживчих властивостей, інших параметрів, властивих регульованій ринковій економіці, й ототожнюють З. в. у всіх суспільно-економічних формаціях з капіталом. Такий метафізичний підхід враховує лише речовий зміст капіталу (див. Капітал), але ігнорує їх суспільну форму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Засоби виробництва - Економічний словник