Хаберлер

Хаберлер (Haberler) Готфрід (1900-1974) – американський економіст, фахівець з економетричного аналізу. Досліджував теорію капіталістичного циклу й проблеми міжнародної торгівлі. Прихильник неокласичного напряму, X. уважав, що теорія міжнародної торгівлі, подібно до загальної економічної теорії, в основному спирається на припущення про максимізацію корисності й доходів і стабільність рівноваги. Виходячи з цього, він дійшов висновку про те, що вільна торгівля веде, принаймні, за звичайних припущень про досконалу конкуренцію й відсутність зовнішніх джерел економії, до оптимуму в дусі Парето для всього світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хаберлер - Економічний словник