Яким чином автор трактату “Артхашастра” рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

Яким чином автор трактату “Артхашастра” рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями?

Щоб обгрунтувати регламентоване присвоєння прибутку покупцями, торговцями, Каутілья виходить з того, що оскільки ціна товару на ринку складається не тільки з витрат на виробництво, а й з торговельних витрат, то спочатку слід установити частку прибутку торговця в ціні товару в розмірі 5 % ціни на місцеві товари і 10 % – на привізні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Яким чином автор трактату “Артхашастра” рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями? - Економічні учення