Цивільне законодавство

Цивільне законодавство – система нормативних актів, які регулюють майнові і особисті немайнові відносини. Провідне місце у Ц. з. належить Цивільному кодексу України. Він регулює цивільно-правові відносини у комплексі. Крім того, останнім часом прийнято значну кількість нових законів України, які належать до системи Ц. з. Це, зокрема, Закони “Про власність”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про підприємництво”, “Про банкрутство”, “Про оренду майна державних підприємств та організацій” та ін. Підзаконними актами, які належать до системи Ц. з., є Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та відомств, органів місцевої влади та самоврядування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільне законодавство - Довідник з правознавства