ЗАКОНОДАВСТВО ПОВІТРЯНЕ

Екологія – охорона природи

ЗАКОНОДАВСТВО ПОВІТРЯНЕ – законодавство в галузі охорони атм. повітря. 3. п. охоплює сукупність правових норм, спрямованих на регулювання відносин у використанні та охороні атм. повітря. 3. п. регулює ці відносини з метою запобігання та зменшення забруднення атмосфери, охорони від ін. шкідливих хім., фіз. та біол. впливів, що негативно діють на атм. повітря, а також охорони прав підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та окремих громадян у галузі охорони атм. повітря.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОНОДАВСТВО ПОВІТРЯНЕ - Довідник з екології