Авансований капітал

Авансований капітал – початкова сума капіталу у формі певної грошової суми, яку підприємець витрачає на придбання засобів виробництва та робочої сили для організації власного бізнесу й отримання прибутку. За капіталістичного способу виробництва та частина А. к., що витрачається на придбання засобів виробництва, перетворюється на постійний капітал, а та, що спрямовується на оплату робочої сили, стає змінним капіталом і є джерелом додаткової вартості. Частину прибутку капіталіст може отримувати за управлінську працю на підприємстві (коли

він сам управляє виробництвом). Щоб стати капіталістом, власник грошей повинен найняти стільки робітників, аби створена ними додаткова вартість була достатньою для звільнення його від фізичної чи розумової праці, не пов’язаної з управлінською діяльністю. А. к. неоднаковий у різних сферах і галузях господарства і на різних етапах еволюції певного суспільного способу виробництва. У промисловості він залежить насамперед від розмірів економічно ефективних підприємств. Так, у промисловості України в середньому інвестувалося на початку XXI ст. близько 57 тис. грн, а на спільних підприємствах – 50 тис. дол. У сфері малого бізнесу А. к. у США становив наприкінці 90-х майже 20 тис. дол., в Канаді – 13 тис. дол.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Авансований капітал - Економічний словник