Промисловий капітал

Промисловий капітал – капітал, який функціонує у сфері виробництва (матеріального й нематеріального) і перебуває водночас на всіх трьох стадіях кругообороту у відповідних функціональних формах (грошовій, продуктивній, торговій). Ці форми поступово відгалужуються від П. к. і розвиваються за притаманними їм законами, а П. к. ототожнюється з продуктивним. Повний цикл руху цих функціональних форм капіталу становить кругооборот П. к. Кожна із функціональних форм здійснює свій власний кругооборот. Головною формою П. к. є продуктивний капітал.

Він функціонує у сфері виробництва. Грошова і торгова форма капіталу функціонують у сфері обігу. Для безперервного кругообороту П. к. потрібно, щоб у певних пропорціях постійно відбувалася зміна його форм. При капіталізмі цей процес періодично переривається під час економічних криз. В той же час на нижчій стадії розвитку капіталістичного способу виробництва відбувався процес постійного переміщення капіталів із однієї галузі в іншу (через механізм внутрігалузевої конкуренції), внаслідок чого вирівнювались індивідуальні норми прибутку й утворювалась середня норма прибутку. При цьому здійснювався процес концентрації виробництва і капіталу, а також централізації капіталу, внаслідок чого виникли промислові, банківські, торгові монополії. Згодом відбувається зрощування П. к. з банківським і утворюється якісно нова форма капіталу – фінансовий капітал.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Промисловий капітал - Економічний словник