Банк

Банк – це особливе фінансово-кредитне підприємство, яке виконує комплекс базових функцій та операцій, при здійсненні яких, а також з приводу привласнення наявних у нього активів між різними суб’єктами виникає певна сукупність відносин економічної власності. Б. виникають на основі розвинених товарно-грошових відносин за феодалізму, але зародки їх помітні ще у рабовласницькому суспільстві. У XVII – XIX ст. найважливішою функцією Б. було посередництво у платежах. Через акумулювання грошових коштів Б. значно розширюють базу накопичення

грошового капіталу. Розширення цих функцій зумовлює концентрацію банківського капіталу, зростання масштабів привласнюваного ними прибутку. Наприкінці XIX – на початку XX ст. із зростанням концентрації банківського капіталу виникають монополії – банківські картелі, синдикати (консорціуми), трести, концерни. Водночас із концентрацією Б. відбувається їх централізація, особливо у 80-90-ті XX ст. Внаслідок цього зменшується кількість Б. Так, у США 1921 було майже 30 тис. комерційних Б., а на початку XXI ст. – 8 тис. Зростає кількість відділень Б., різновидів послуг. Концентрація й централізація банківського капіталу, його монополізація
зумовили як якісні зміни у виконуваних ними функціях, так і появу нових функцій. Зокрема, від функцій посередництва у платежах і кредитах (що мали епізодичний характер) Б. переходять до постійного кредитування галузей і підприємств. Завдяки цьому Б. здобувають контроль за окремими підприємствами, певною мірою деякими галузями, вони прямо й опосередковано розпоряджаються все більшою часткою власності промислових, торговельних, транспортних та інших компаній. Цьому значною мірою сприяють емісійно-установчі операції Б. – випуск цінних паперів різних компаній та їх розміщення на валютних ринках. Для кращого забезпечення Б. фінансування держави зростає державна власність у банківській сфері (див. Центральні банки). У деяких країнах (Франція, Італія) державною власністю є й великі комерційні Б. Створюються також спеціальні державні Б. для фінансування зовнішньої торгівлі, сільського господарства, житлового будівництва та ін. Важлива функція Б. в сучасних умовах – посередництво в міжнародному обігу позичкових капіталів, надання міжнародних кредитів. Крім зазначених вище функцій, вони надають різноманітні послуги (див. Банківські послуги). За формами власності виділяють державні, приватні (в руках окремої особи), акціонерні, кооперативні, муніципальні й комунальні, змішані (де поєднується державний капітал з іншими формами), міждержавні Б.; за функціями та характером виконуваних операцій – Б. емісійні, комерційні, інвестиційні, ощадні, іпотечні, зовнішньоторговельні та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Банк - Економічний словник