БУКВА ь (ЗНАК М’ЯКШЕННЯ). ПЕРЕНОС СЛІВ З БУКВОЮ ь

Мета: повторити правила переносу слів з буквою ь; удосконалювати навички письма під диктовку складів, слів, словосполучень, невеликих речень; списування з друкованого та рукописного шрифтів; виховувати працьовитість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра “Упіймай рибку”.

На макетах рибок написані слова з пропущеними літерами. Щоб упіймати рибку, треба правильно вставити пропущені літери.

КІН_

Л_ОН

ОЛЕН_

КАРАС_

ПЕН_

ДЕН_

ОКУН_КИ

ДІДУС_

ДЕН_КИ

2)

Гра “Твердий – м’який”.

Учитель промовляє склад з твердим приголосним, а учні перетворюють цей склад на м’який.

Наприклад: но – ньо, со – сьо, ло – льо, до – дьо…

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо букви “знак м’якшення”.

5. Словникова робота

Подруга, посередині.

III. РОБОТА ЗА “ПІСЛЯБУКВАРЕМ” (с. 67)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

– Напишіть каліграфічно:

Руки, ручки, рученята, працьовиті,

руки.

2. Пропедевтика української мови

– Пригадайте, що ви знаєте про букву ь.

– Де вона стоїть в алфавіті? Що позначає?

– При переносі слів букви й, ь не можна відривати від попередньої літери: гай-ка, ляль-ка, ко-льори, білень-ка, редь-ка, бать-ко.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

– Утворіть і запишіть слова. Підкресліть букву, якою позначено м’якість звуків [н’], [с’].

Завдання 3

– За допомогою знака м’якшення змініть подані слова на нові.

Завдання 4

– Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

– Відгадайте загадку. Складіть звукову модель слова-відгадки. Поділіть слово для переносу.

– Пара довгих вушок,

Сіренький кожушок,

Скорий побігайчик,

А зоветься… (зайчик).

– Опишіть зайчика за планом. Використовуйте опорні слова.

План

1) Яка це тварина?

2) Де живе?

3) Яка в нього шубка?

4) Які вушка?

5) Які очі?

6) Який хвостик?

Опорні слова: сіренька, м’якенька шубка; вушка довгенькі; очі великі, розкосі; хвостик короткий, куций; передні ніжки коротші, а задні довші.

2. Письмо під диктовку слів, речень

Сіль, гай, сойка, опеньки, лось, рись, синька.

– Які слова не переносяться? Поміркуйте, чому їх не можна перенести. Хлопчики збирали горіхи. Не кидайсь хлібом! Узимку птахам голодно.

3. Списування з друкованого шрифту

“Післябуквар” (с. 66), загадка про пальці.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого навчалися на уроці?

– Як слід переносити слова з буквою ь?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУКВА ь (ЗНАК М’ЯКШЕННЯ). ПЕРЕНОС СЛІВ З БУКВОЮ ь - Плани-конспекти уроків по українській мові