Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176-184)

Тема. Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176-184).

Мета. Формувати в учнів уміння читати чотирицифрові числа в межах 10000, розкладати їх на розрядні доданки, утворювати числа з розрядних доданків; розширити поняття про куги, вчити будувати різні кути за допомогою лінійки; повторити правило знаходження периметра многокутника.

Обладнання. Нумераційна таблиця; “Картки для поточного та тематичного

контролю знань”; таблиця “Кути”.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашньою завдання.

А) Скласти план розв’язування задачі № 174.

Б) Зачитати відповідь. (Туристи подолали 65 км.)

В) Знайти суму відповідей першого і другого стовпчиків із № 175 (Сума: 141.)

2. Завдання для опитування із “Карток для поточного контролю знань”.

Варіант 1 – завдання № 25 (с. 17)

Варіант 2 – завдання № 26 (с. 17).

3. Усні вправи.

А) Гра “Сходинки”

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176 184)

Представники кожної команди виходять до дошки і записують відповідь лише на одній

сходинці. Переможе команда, яка швидко і без помилок підніметься по сходинках.

Б) Полічити тисячами від 1000 до 10000 і навпаки.

В) Виконання вправ №№ 176, 177.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

А) Записати число, яке містить:

3 тис., 6 сот., 5 дес., 4 од.;

6 тис., 8 од.;

5 тис., 9 дес.

Б) Записати суму розрядних доданків одним числом:

600 + 40 + 4; 900 + 90 + 9.

2. Пояснення.

– Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то під час розкладання на доданки будемо мати 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці якогось розряду чи розрядів, то доданків буде менше, ніж 4.

Зразок.

3745 = 3000 + 700 + 40 + 5;

6808 = 6000 + 800 + 8.

– Розкладіть на розрядні доданки числа: 2788; 3400; 3040.

– Якщо у сумі є різні розрядні числа, то таку суму легко записати у вигляді одного числа. Наприклад:

5000 + 5 = 5005; 6000 + 700 + 70 = 6770.

– Запишіть кожну суму як одне число.

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176 184)

3. Первинне закріплення.

Виконання вправ № 178, № 179 (з коментуванням).

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Творча робота над задачею № 181.

А) Учні пояснюють, про що дізнаються, обчисливши значення наведених виразів.

Б) Диференційовані завдання.

– Для учнів з високим рівнем знань.

1) Замінити одне із чисел в умові задачі так, щоб у відповіді одержати більше число. (Наприклад, 63 : 3 + 63.)

2) Розв’язати задачу за планом:

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176 184)

3) Скласти задачу, обернену до даної.

– Для учнів із достатнім і середнім рівнем знань.

1) Поставити запитання до задачі так, щоб вона розв’язувалася таким виразом:

57 : 3 + 57

2) Скласти подібну задачу за скороченим записом.

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176 184)

– Для учнів з початковим рівнем знань.

1) Дати відповідь на запитання:

– Скільки було телят у череді?

– Скільки було корів і телят разом?

2. Знаходження периметра многокутника. Виконання завдання № 180 (у парах).

3. Робота з геометричним матеріалом.

А) Розгляд таблиці “Кути”.

– Ви уже знаєте, що таке кут. Сьогодні ми повторимо вивчений матеріал і дещо розширимо знання про кути. Кути поділяються на прямі і не прямі. Кут, менший від прямого кута, називається гострим кутом, а кут, більший від прямого, називається тупим кутом (учитель показує, як позначаються кути (“<").

На малюнку кути позначено трьома буквами або однією буквою.

Кут – це фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Спільний початок променів називається вершиною кута, а самі промені сторонами кута.

Б) Практична робота (за № 182).

Учні розглядають кути, подані на с. 29. За допомогою лінійки будують у зошиті гострий і тупий кути.

IV. Підсумок уроку.

– Запишіть суму доданків як одне число: 9000 + 80 + 3; 3000 + 500.

– Покажіть на таблиці тупі кути.

V. Домашнє завдання.

№№ 183, 184 (с. 29 – 30).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176-184) - Плани-конспекти уроків по математиці