Госсен (Gossen) Герман Генріх

Госсен (Gossen) Герман Генріх (1810 – 1853) – німецький економіст, засновник концепції граничної корисності, представник математичної школи. Його концепція раціонального споживання набула концентрованого вигляду у сформульованих двох законах. Згідно з першим, величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці певного виду благ зменшується, досягаючи нуля в точці повного насичення. При цьому Г. виявив відмінності у нахилі кривих граничної корисності та попиту, сформулював концепцію граничної обтяжливості праці. Згідно з другим

законом, для максимального задоволення потреб за умови, що запасу благ недостатньо для повного насичення, необхідно припинити споживання всіх благ у точках, де інтенсивність задоволення від споживання однакова. Відповідно до цього блага мають цінність для людини лише в тому разі, коли їх кількість менша за необхідну і ця цінність зменшується з появою кожної додаткової одиниці. Люди, на думку Г., розподіляють свою працю так, щоб цінність блага, яке виготовляють за одиницю робочого часу, дорівнювала обтяжливості праці при створенні останньої одиниці. Крім того, Г. виявив різницю між загальною та граничною корисністю, застосував граничну корисність для аналізу поведінки споживача. Однак сформульовані Г. закони є здебільшого психологічними і справедливими для людини як суто біологічної істоти. В них певною мірою відображені переваги і недоліки концепції граничної корисності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Госсен (Gossen) Герман Генріх - Економічний словник