Джевонс (jevons) Вільям Стенлі

Джевонс (jevons) Вільям Стенлі (1835 – 1882) – відомий англійський економіст, статистик і філософ, засновник математичної школи політичної економії. Д. вважав, що мінова вартість визначається кінцевою корисністю, але не надавав останній самостійного значення у відриві від витрат виробництва. Відповідно до цього він сформулював правило, яким керується споживач, прагнучи отримати максимум корисності: свій дохід споживач розподілятиме так, щоб “кінцеві ступені корисності” всіх товарів, що споживаються, були рівними. Це ж правило (принцип)

Д. увів до теорії обміну, яку вважав центральною проблемою запропонованої ним “науки економії”. Пов’язував кінцевий ступінь корисності з наявними ринковими цінами, наслідком чого стала сформульована ним концепція, згідно з якою за раціонального споживання кінцеві ступені корисності придбаних товарів повинні бути пропорційні їх цінам. Зміст закону вартості Д. розглядав як врівноважування від’ємного ефекту тягаря праці від останньої одиниці докладеної праці (наприклад, остання година робочого дня) з позитивним ефектом корисності останньої одиниці блага, отриманого від цієї праці. Він водночас намагався
звести економічну рівновагу раціонального господарюючого індивіда до балансу його насолоди і страждань. Вартість праці повинна, на його думку, вимірюватися вартістю створеного цією працею продукту, а не навпаки. Д. заперечував концепцію, згідно з якою стриманість утворює елемент відсотка, підтримував теорію Дж. Мілля про доцільність участі робітників у прибутках, оскільки це дає їм змогу стати дрібними капіталістами. Він уперше побудував індекс цін за тривалий період, зважених за показниками базового року, запровадив у економіку поняття “антитовар” та “антикорисність”, обгрунтував закон спадної граничної корисності на основі фізіологічного принципу. У методологічному аспекті помилковість теорії Д. полягає у використанні принципу робінзонади, гіперболізації суб’єктивно-психологічних факторів у визначенні вартості, праці, сутності капіталу. Некоректним є також твердження Д. про необхідність сплати робітниками відсотка капіталістам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Джевонс (jevons) Вільям Стенлі - Економічний словник