Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 84

Тема. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення

Мета:

– навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначній багатозначні слова;

– розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

– виховна: виховувати шанобливе ставлення

до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: фразеологія, пунктуація, культура мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-аналіз

> Перепишіть у зошит прислів’я. Поясніть значення слова, що вони відбивають.

1. Слово не стріла, а глибше ранить. 2. Вола в’яжуть мотузком, а людину – словом. 3. Усякому слову своє місце. 4. Слово – срібло,

а мовчання – золото. 5. Слово не горобець – вилетить не спіймаєш. 6. Правдиве слово і меч здолає (Народна творчість).

> Поясніть уживання розділових знаків.

Знайомство з тлумачним і перекладним словниками

> З’ясуйте такі відомості про словник.

1. Хто є його укладачами.

2. Зверніть увагу на рік видання.

3. Скільки слів містить словник.

4. З яких частин він складається (передмова, список скорочень, український алфавіт, слова в алфавітному порядку).

5. Зміст передмови (склад словника, структура словника).

6. Яку інформацію надає словник.

Робота з тлумачним словником

> Скільки лексичних значень мають слова сонце, зірка, тичина, бузок, людина, слово, горобець?

> Доведіть, що це так, скориставшись тлумачним словником.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Культура мовлення

> Відредагуйте словосполучення. Поясніть причину помилок.

3 наступаючим Новим роком

(3 прийдешнім новим роком)

Безцінний подарунок

(Неоціненний подарунок)

Біля другої години

(Близько другої години)

Вести себе ввічливо

(Поводитися ввічливо)

У даний час

(У цей час)

Вислати відкритку

(Надіслати листівку)

У любому випадку

(У кожному разі)

У кінці-кінців

(Врешті-решт)

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

– Що вивчає лексикологія?

– Яку роль виконують слова в мові?

– Чи всі слова мають лексичне значення?

– Крім лексичного, яке ще є значення у слова?

– На які групи поділяються слова за кількість лексичних значень?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Випишіть із тлумачного словника п’ять однозначних і п’ять багатозначних слів.

> Творча вправа: створіть асоціативний кущ до слова весна. Дослідіть, чи є серед слів однозначні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення - Плани-конспекти уроків по українській мові