Моделі. Типи моделей

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ

2.1. Моделі. Типи моделей

Запитання для повторення вивченого

1. Які дослідження з географії ви проводили в 6-му класі?

2. Глобуси та карти призначені для моделювання еколого-географічної інформації. Глобус модель нашої планети Земля. Географічні карти моделюють місцевість.

3. Модельєри – люди, що професійно створюють моделі різноманітного одягу. Вони створюють лише типові викрійки, а вже за прикладом однієї викрійки на фабриках шиються тисячі одиниць одягу.

Дайте відповіді на питання

1. Предметна

область – множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в межах деякого дослідження або в процесі діяльності.

Приклад 1. Під час досліджень рівня підготовки майбутнього першокласника до

Предметної області входять його навички запам’ятовування та психологічні показники такі як – адаптованість до суспільства та рівень комунікативності.

Приклад 2. Під час написання тобою реферату про Галицько-Волинську державу предметна область охоплює Середньовіччя та Україну в цей період.

2. Модель – це зразок, примірник чого-небудь, взірець.

Моделями об’єктів є модель

Сонячної системи, модель атома, макет заводу або звичайного житлового будинку, дитяча іграшка.

Моделями явищ є відеозапис землетрусу, або модель поширення зсуву.

3. Не завжди можна або доцільно досліджувати самі предмети або явища безпосередньо.

Приклад 1. В реальному житті об’єкт, що досліджується або завеликий або за – маленький. Наприклад моделі атому або будову дощового хробака. Не можливо для дослідження Сонячної системи полетіти в космос і побачити все своїми очима. В цих випадках досліджують не самі об’єкти, а спеціально створені моделі цих об’єктів або явищ. Тому для вивчення Сонячної системи використовують змодельовану за допомогою 3D-редактора модель.

Приклад 2. Явища або об’єкт, або ще не існує, або вже не існує. Наприклад – будова Запорізької Січі, або модель людини майбутнього з урахуванням еволюційних процесів.

Приклад 3. Якщо в реальному житті дослідження може визвати або небезпеку для людини, або знищення об’єкта, що досліджується. Наприклад краш-тести нових автомобілів, для виявлення найбільш слабших місць авто під час аварії.

4. Що відрізняє модель від об’єкта:

– Модель завжди штучно створена людиною.

– Модель може подавати лише деякі конкретні необхідні для даного дослідження властивості.

– Модель може відрізнятися від реального стану та процесів, об’єкта, що досліджується.

– Чим схожі модель та об’єкт.

– Модель обов’язково повинна мати спільні риси з об’єктом дослідження.

– Модель відображає основні суттєві сторони явищ чи процесів, які відбуваються в об’єкті спостереження.

5. За способом подання моделі поділяють на матеріальні та інформаційні.

6. Матеріальні моделі – це модель об’єкта або явища, подана у вигляді його предметної копії. Приклади – макет нового корпусу школи, який тільки збираються побудувати. Манекен на якому показують правила надання першої швидкої медичної допомоги.

7. Інформаційні моделі – це модель об’єкта або явища, подана у вигляді його опису. Наприклад – ескіз або малюнок квітки де представлені – коренева система, будова суцвіття, середовище існування. Схема плану евакуації зі школи в разі пожежі. Малюнок системного блока – з показом всіх складових.

8. Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на:

– Словесні – усні та письмові описи об’єктів. Наприклад – рекламний опис товару на сторінці інтернет-магазину.

– Графічні – рисунки, креслення, піктограми, карти. Наприклад – зображення всіх складових набору для юних фізиків. Карта літнього походу в Карпати.

– Структурні – таблиці, графіки, діаграми, схеми. Наприклад – таблиця калорійності злаків, таблиця Менделєєва, діаграми народжуваності в різних областях України.

– Математичні – формули, рівняння, нерівності, функції. Наприклад – формули розрахунку площі прямокутника.

– Спеціальні – хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій.

9. Засоби для створення інформаційних моделей – фотокамери, відеокамери, комп’ютерні презентації, текстові редактори, табличні редактори, спеціальні програми для створення схем, 3D-зображень, програми для обробки фотографій.

10. 3а галузями використання моделі розподіляють на:

– Навчальні – наочні приклади, тренажери. Наприклад – схема будови людини, клавіатурний тренажер для навчання швидкого та правильного набору тексту.

– Дослідні – створюються для дослідження об’єкта або явища з метою передбачення можливих значень його властивостей (або зменшені, або збільшені копії об’єкта, що створюється). Наприклад модель бронежилета для розрахунку безпечної відстані, з якої можливе безболісне влучення куль.

Виконайте завдання

1. Предметна область досліджень для:

1) Рівня забрудненості води у вашій місцевості – екологічне становище регіону, промисловість регіону, нормативні акти;

2) Лікарських рослин вашого краю – природознавство;

3) Традиційних народних ремесел вашої області – народознавство, історія мого краю.

2. На уроці геометрії – моделі геометричних фігур. На уроці музики – музичні інструменти. На уроці біології – муляжі внутрішніх органів людини.

3. На уроці інформатики – плакат зі складовими комп’ютера, кольорові схеми для комп’ютерної графіки. На уроці історії – карти боїв Другої світової війни.

4. За формою подання

Словесні

Графічні

Математичні

Спеціальні

Кулінарний

Рецепт

Рисунок

Піраміди

Формула площі

Прямокутника

Нотний

Запис пісні

Накреслений

План школи

Макет забудови ділянки, глобус, модель літака, хімічний дослід – це матеріальні моделі, тому вони не відносяться до цієї класифікації.

5. За способом подання

Матеріальні

Інформаційні

Іграшкова залізниця

Список учнів вашого класу з відомостями про кожного

Макет шкільного будинку

Звіт про дохід

Перелік необхідних покупок у магазині

План проведення дня народження

6. Моделі “Квітка” з різник точок зору

Модель “Квітка”

3 точки зору художника

3 точки зору письменника

Моделі. Типи моделей

Конвалія – одна з перших весняних квіток. Вона така маленька, скромна, в лісі вона ніби ховається під деревами серед трави. Не одразу її і побачиш. Шукаєш-шукаєш, і несподівано перед очима відкривається галявинка, вкрита крихітними білими дзвіночками. Вони такі ніжні, тендітні, а візьмеш їх у руки і відчуєш казковий аромат. Маленький дзвіночок пахне лісом, весною. Якщо зібрати маленький букетик, конвалії будуть довго тішити своєю красою і пахощами.

7. Модель “Дитячий майданчик”

Модель “Дитячий майданчик”

3 точки зору архітектора

3 точки зору будівельника

Моделі. Типи моделей

Моделі. Типи моделей

8. Математична модель вирішення цієї задачі виглядаю наступним чином: Розглянемо випадок, коли рух двох тіл починається одночасно в одному напрямку з різних пунктів, що лежать на одній прямій. Нехай рух першого тіла характеризується величинами s1, v1, t1, а рух другого – s2, v2, t2.

Такий рух можна уявити на схематичному кресленні:

Моделі. Типи моделей

Якщо при русі в одному напрямку перше тіло наздоганяє друге, то v1 > v2.

Крім того, за одиницю часу перший об’єкт наближається до іншого на відстані v1 – v2. Це відстань називають швидкістю зближення: vCВЛ = v1 – v2.

Відстань S, що представляє довжину відрізка AB, знаходять за формулами: Моделі. Типи моделей і Моделі. Типи моделей

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Моделі. Типи моделей - ГДЗ з інформатики