Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

ЗВУКИ І БУКВИ

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

9

1. Прочитайте вірш.

Листя падає додолу.

Засинає гай і поле.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Анатолій Камінчук

– Визначте наголошений звук у підкресленому слові першого речення. Як він вимовляється?

Наголошені звуки [е], [и] вимовляються чітко, виразно: степ, крила, числа, пера.

– Прочитайте підкреслені слова в третьому реченні. У словах вербі, листочок, деньочок голосні звуки [е], [и] – ненаголошені.

Ненаголошені звуки [е], [и] у вимові наближаються до [и], [е]: [веирбі],

[лиесточок].

2. Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е] та [и].

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

– Що потрібно зробити, щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и]?

Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], треба дібрати перевірні слова за зразком один – багато. Наприклад: земля – землі, листок – листя.

Перевірні слова – це слова, які допоможуть вам перевірити написання букв, що позначають ненаголошені звуки [е], [и].

3. Прочитайте слова, запишіть

їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е], [и].

Зразок

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

– Існує ще один спосіб перевірки написання слів із ненаголошеними голосними звуками [е] та [и]. Який?

Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], треба дібрати слова-“родичі”, у яких звуки [е], [и] є наголошеними.

Наприклад: вишневий – вишня, шишкар – шишка.

Спишіть слова, уставляючи пропущені букви. Доберіть до них перевірні: в..сло, з..рно, п..ро, р..балка.

10

1. Прочитайте загадку.

Голі поля, мокне з..мля,

Ощ пол..ває.

Коли це буває?

– Спишіть загадку, уставляючи пропущені букви. До цих слів доберіть перевірні слова.

– Складіть речення зі словом-відгадкою. Запам’ятайте правопис слова восени.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

2. Прочитайте слова в колонках. У першій колонці змініть слова перевірними, у другій колонці доберіть слова-“родичі”.

Ст..пи – степ т..хенько – тихо

Л..сти – гр..бник –

С..ни – р..балка –

– Спишіть, уставляючи пропущену букву в ненаголошеному складі.

– Що треба зробити, щоб дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі?

Щоб дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі (е чи и), треба дібрати перевірне слово, у якому ненаголошений звук стане наголошеним. Наприклад: сини – син, крило – крила, сливове – слива.

3. Прочитайте текст.

СИНИЧКА

Прийшла холодна з..ма.

Прилетіли вітри до з..ми та й кажуть: “Усе снігом засипало, а синичка ніяк покоритися з..мі не хоче. Стр..бає та й годі!” Наказала з..ма вітрам, щоб вони всі дороги, усі ст..жки замели, кучугури снігу понас..пали. Метуть вітри, з..ма снігом дороги зас..пає.

А синичка злетіла на гілку старого дуба та й шукає собі сніданок.

За Оксаною Іваненко

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

– Чому авторка дібрала до тексту такий заголовок? Прочитайте речення, яке є початком тексту. Прочитайте речення, яке закінчує текст.

– Випишіть слова, у яких пропущені букви. Доберіть до них перевірні. Запишіть. Зверніть увагу на виділене слово. До яких слів воно може бути перевірним?

– Спишіть другий абзац вправи 3, уставляючи пропущені букви.

11

1. Прочитайте вірш.

ОСІНЬ

Н..беса прозорі,

Мов гл..бінь ріки.

Падають, як зорі,

З явора л..стки.

Дмитро Павличко

– Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви.

– Вимовте перевірні слова, які допомогли вам уставити пропущені букви.

2. Прочитайте.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

– З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть.

– Як ми називаємо підкреслені слова?

– Зверніть увагу на виділені слова. Правопис якого слова треба перевірити? Доберіть до нього перевірне.

3. Прочитайте текст. Перекажіть.

У бабусі Груні була своя пара лелек. Лелеку звали Буськом, а лелечиху – Бусиха.

Ранньою в..сною вони поверталися з чужини й кружляли над с..лом. Баба Груня виходила з хати, махала їм косинкою.

Вона попросила хлопців, щоб зан..сли на хату кол..со. На ньому лелеки мостили гніздо. Гніздо було високе й розкішне.

За Віктором Близнецем

– У першому абзаці тексту прочитайте назви птахів. Поясніть правопис підкресленого слова.

Спишіть другий та третій абзаци вправи 3, уставляючи пропущені букви. До слів, у яких пропущені букви, доберіть перевірні слова з довідки. Випишіть слова парами.

Довідка: весняний, веснонька, села, села, занесені, принести, колеса, колесом.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

12

1. Прочитайте вірш.

Ходить лісом Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

За пл..чима рюкзачок.

Він збира гр..бочки,

Вис..пає в бочку,

Солить їх на зиму

І Ненаголошені голосні звуки [е], [и] ними.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Ігор Січовик

– Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.

– Вимовте звуки в підкреслених словах.

2. Прочитайте текст.

Гуляючи в лісі, ми спостерігаємо за життям мурашок. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] ст..жинки розбігаються від мурашиного міста.

Одна зі ст..жок привела нас на б..рег нашої річки. Над кручею росло невелике д..ревце. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] гілки й л..сточки були обліплені мурашками.

З журналу

– Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. До яких слів не потрібно добирати перевірні слова? Поясніть правопис цих слів.

– Випишіть підкреслені слова, поділивши їх на склади для переносу.

3. Розгляньте малюнки.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Гр..чаний мед

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

В..шневе варення

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Гр..бний суп

– Спишіть підписи під малюнками за зразком, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.

Зразок

Гречаний мед – гречка.

Складіть і запишіть речення з кожним перевірним словом із вправи 3.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ненаголошені голосні звуки [е], [и] - Українська мова