Дзвінкі і глухі приголосні звуки

ЗВУКИ І БУКВИ

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

21

1. Прочитайте текст.

Була собі в річці

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

А в жабки зелена

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

А в шапці підкладка зелена –

Така, як стрічка у мене.

І носить ту шапку жабка,

Бо то її найкраща шапка.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Галина Кирпа

– Спишіть підкреслені слова. Вимовте однакові приголосні звуки в цих словах; вимовте звуки, які відрізняють ці слова. Порівняйте вимову звуків, які позначають виділені букви.

– Спишіть останнє

речення. Підкресліть однією рискою слова, які відповідають на питання хто?, двома рисками – слова, які відповідають на питання що робить?

Знайдіть в останньому реченні слово, у якому дві букви й три звуки.

2. Прочитайте пари слів.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

– Які звуки позначають підкреслені букви? Яка різниця між звуками кожної пари? Вимовте звуки, які утворюються голосом і шумом, тобто дзвінко.

– Вимовте звуки, які утворюються без голосу, тільки за допомогою шуму, тобто глухо.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

– Зверніть увагу на дзвінкі приголосні, що не мають пари.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Порівняйте парні звуки в таблиці. Який глухий звук не має пари?

Приголосні звуки, які вимовляються з голосом і шумом, називаються дзвінкими.

Приголосні звуки, які вимовляються тільки з шумом, називаються глухими.

Дзвінкі приголосні звуки наприкінці складу та слова вимовляються дзвінко.

3. Прочитайте текст.

ФОТОГРАФ

Фотогра.. був ду..е талановитий. Він зробив стільки..отографій, що й не..лічити. У молодості він фотографував..отоапаратом “Зеніт”. Тепер у Дзвінкі і глухі приголосні звуки – цифровий фото апарат. Усі фотографії мо..на “скинути” на комп’ютер. Його знімки хвалили, а охочі сфотографуватися в нього

Чи замовити Дзвінкі і глухі приголосні звуки записувались у чергу.

За Галиною Малик

– Спишіть перший абзац, уписуючи пропущені букви. Які звуки ці букви позначають?

– У виділених словах вимовте глухі та дзвінкі звуки.

Спишіть другий абзац вправи 3. Порівняйте вимову виділених слів у вправі. Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів.

22

1. Прочитайте загадку.

Якщо із з візьмеш це слово,

Великий дощ впаде раптово.

Як тільки з на с заміниш,

Між фруктами мене зустрінеш.

Коли я з д – росту на гілці,

Коли ж і з т – пливу по річці.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

– Запишіть відгадки. Якими звуками відрізняються ці слова? Підкресліть однією рискою букви, які позначають дзвінкі звуки, глухі – двома.

2. Прочитайте. З’єднайте слова з їхніми значеннями. Спишіть.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

– Правильно вимовляйте звуки, які позначають підкреслені букви. Порівняйте вимову цих звуків із звуком [ф]. Спишіть виділені слова.

3. Прочитайте текст.

КРАПЛИНКИ РОСИ

Цвіте рожевий мак. Уночі впала роса. Уранці квітка прокинулася, побачила на своїх… краплинки роси.

– Хто ви такі? – питається в… .

– Ми народжуємося з теплого… вітру. Ми – росяні… .

Зійшло… . У кожній краплинці загорілося по маленькому. .

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

За Василем Сухомлинським

– Спишіть текст, уставляючи слова з довідки.

Довідка: пелюстках, краплинок, нічного, краплинки, сонце, сонечку.

– У вписаних словах підкресліть букви, які позначають глухі приголосні звуки.

Спишіть слова лінійка, олівець, папір. Запам’ятайте правопис цих слів. Складіть з ними речення.

23

1. Прочитайте акровірш.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Розірвала блискавиця,

І в ту ж мить – гучний удар!

Мов гора упала з хмар!

Василь Довжик

– Прочитайте виділені букви. Вимовте слово. Які звуки – дзвінкі чи глухі – у цьому вірші повторюються часто? Чому? Вимовте їх.

– У підкреслених словах зробіть аналіз звуків за зразком.

Зразок

Грізну

Дз.: [г], [р’], [з], [н]

Гл.: немає

2. Прочитайте текст.

Жив на світі в..селий Дзвінкі і глухі приголосні звуки до н..ого приходили веселі й д..брі казки лихих і Дзвінкі і глухі приголосні звуки він не л..бив казкар любив дітей для них він писав сво.. веселі казки.

За Овсієм Дрозем

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

– Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення. Уставте пропущені букви.

– У підкреслених словах вимовте глухі приголосні звуки.

3. Прочитайте вірш.

Рано в тиші лісовій

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

На галявині урок.

Василь Заєць

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

– Випишіть підкреслені слова. Зробіть аналіз приголосних звуків у цих словах за зразком.

Зразок Дзенькнув

Дз.: [дз], [н], [н’], [в]

Гл.: [к]

Спишіть акровірш із вправи 1. Зробіть аналіз звуків у словах другого рядка.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дзвінкі і глухі приголосні звуки - Українська мова