Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік

Урок 120

Тема. Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік

Мета: удосконалювати вміння розрізняти голосні й приголосні звуки, дзвінкі й глухі, тверді та м’які приголосні; закріпити вміння правопису слів з ненаголошеними [е], [и], які перевіряють за правилом чи орфографічним словником; продовжити вчити правильно вживати апостроф; розвивати вміння складати розповіді з поданими словами; виховувати старанність і наполегливість, уміння самокритично оцінювати свої досягнення.

ХІД

УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми пригадаємо, що знаємо про звуки української мови. Поглибимо свої знання про поділ звуків на голосні та приголосні, а приголосні – на дзвінкі та глухі. Також пригадаємо, як позначається на письмі м’якість приголосних звуків, коли вживається апостроф. Розвиваючи творчі здібності, ми складемо розповідь за поданими словами. І найголовніше – сьогоднішній урок є останнім цього навчального року. Будьте дуже старанними!

III. Повторення й закріплення вивченого матеріалу

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 290)

Прочитайте слова, якими поет передає мову природи.

– Прочитайте речення, пояснюючи вставлені букви.

2. Самостійна робота (вправа 291)

– Прочитайте й поширте речення за питаннями.

– Спишіть і підкресліть головні слова в кожному реченні.

3. Колективна робота (вправа 294)

– Прочитайте текст і скажіть, чим він для вас цікавий.

– Спишіть останній абзац, вставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на слова з апострофом. Поясніть його вживання.

– Складіть звукову модель слова комп’ютер.

– Розкажіть, які дії (операції) ви можете виконувати на комп’ютері.

4. Коментоване письмо (вправа 293)

– Прочитайте й спишіть, замінюючи виділені слова протилежними за значенням з довідки.

– Зробіть висновок, як змінився текст.

5. Фізкультхвилинка

6. Робота зі скоромовкою (вправа 295)

– Прочитайте скоромовку і вивчіть її напам’ять.

– Запишіть скоромовку по пам’яті. Зверніть увагу на виділене слово.

– Знайдіть у скоромовці спільнокореневі слова.

7. Складання розповіді з поданими словами (вправа 292)

– Поєднайте слова правого стовпчика зі словами лівого і запишіть.

– Усно складіть розповідь з поданими словами. Доберіть до неї заголовок.

8. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 297)

– Прочитайте і спишіть, вставляючи у словах пропущені букви та апостроф.

– Які правила вам довелося пригадати?

– Складіть звукову модель слів дзьоб, кування. Порівняйте кількість звуків і букв у кожному слові.

9. Робота з віршами (вправи 298, 299)

– Прочитайте вірші, виділяючи голосом важливі для вираження думки слова.

– Усно доберіть до слова Батьківщина близькі за значенням слова.

– Прочитайте другий вірш.

– Складіть звукові моделі виділених слів. Назвіть букви, які в цих словах позначають по два звуки.

– Спишіть останнє речення. Зверніть увагу на слово ввічливості. Підкресліть звертання.

IV. Підсумок уроку

– Чого нового ви навчилися на уроках рідної мови протягом цього року?

– Що ви дізналися про українську мову?

– Бажаю вам улітку збагатити свій словниковий запас і ще більше полюбити українську мову!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік - Плани-конспекти уроків по українській мові