Що ми знаємо про звуки і букви

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про звуки і букви

113

1. Доповніть речення.

1. Голосні звуки: [а], [о], [у], [и], … .

2. Голосні звуки позначають букви: а, о, у, и, і, у, я, є… .

3. У слові стільки складів, скільки… .

4. Дзвінкі приголосні звуки: [б], [г], [г], [д] [д’], … .

5. Дзвінкі приголосні звуки утворюються за участю… .

6. Глухі приголосні звуки утворюються тільки… .

7. Апостроф пишемо перед: я, ю, є, … .

8. М’якість попередніх приголосних позначають букви: я, є, і, … .

9. Яка схема відповідає слову лялька?

[=

– |= – -]

[= – |- – -]

2. Спишіть, уставляючи пропущені букви Доберіть, де потрібно, перевірні слова.

Гара.. , гри.. , зу.. , обі.. , кни..ка, ло..ка, ри..ка, ..отограф, апостро.. , ..ворий, ..віст, ..вилина, ..артух, л..сток, с..ло, гр..бний, сл..вовий, в..шневий

3. Спишіть текст.

На велику лісову галявину злетілися птахи. Усі раділи весні. Зозуля всім “роздавала” своє “ку-ку”. Жайворонок піднімався високо-високо. Там він заливався співом, а потім знову повертався. Славив весну соловей, але його ніхто не бачив. Він співав у густому зеленому листі.

Що ми знаємо про звуки і букви

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що ми знаємо про звуки і букви - Українська мова