Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

ЗВУКИ І БУКВИ

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

25

1. Відділіть слова й прочитайте прислів’я.

БезвербиікалининемаУкраїни.

– Прочитайте текст.

Кожна держава має свої символи. Калина – це сим вол України, символ Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є батьківської хати.

– Спишіть текст. Назвіть звуки в підкреслених словах. Поділіть ці слова на склади для переносу.

2. Прочитайте народну пісню.

Ой вилинь, вилинь, голубонько,

Винеси Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є літечко,

І

зеленеє зілл..чко,

Хрещатенький барвіночок,

І запашненький Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

– Спишіть народну пісню, уставляючи пропущені букви. Вимовте звуки перед пропущеними буквами.

Букви і, я, ю, позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

3. Прочитайте текст.

КАЛИНА

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є нічого так не Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є як садити дерева. Біля бабуниної хати цвітуть білі вишні, пахне ліловий бузок, гіацинти, нарциси. Яскраві жоржини тягнуться до порога. Та найбуйніше квітує калина.

Закінчується літо. З кожної гілочки на калині звисають

важкі червоні ягоди.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

С..ди прилітають журавл.. . Вони збираютьс.. у вирій. Сідают.. на калину, дзьобають калинові ягідки.

За Борисом Харчуком

– Прочитайте підкреслені слова першого речення. Вимовте м’які звуки. Які букви позначають м’якість попередніх приголосних звуків?

Спишіть третій абзац вправи 3, уставляючи пропущені букви. Випишіть назви квітів в абетковому порядку. Зробіть звуковий аналіз виділених слів.

26

1. Прочитайте та відгадайте загадку.

Мию, мию без Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

Мию там, де брудно.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

Бо від того худну.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

– Спишіть загадку. Вимовте в підкреслених словах м’які приголосні звуки. Підкресліть букви, які позначають м’якість попередніх приголосних.

– Назвіть букви в підкреслених словах, що позначають м’якість попередніх приголосних.

– Вимовте слово, у якому буква ю позначає два звуки [й] та [у].

2. Прочитайте текст.

Софія Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є мовою означає “мудрість”. Звелів Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є Ярослав побудувати храм, звести пам’ятник мудрості. Він хотів, щоб з Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є храму зі зваженим словом і книгами Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є пішла по всій державі, просвітила наукою Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є дівчаток і хлопчиків. Князь Ярослав спостерігав, як художник розписує храм.

І ос.. л..гли перші мал..нки. Вони чомус.. нагадали Ярославу далеке дитинство, що пройшло на мал..овничих берегах річки Либеді поблизу Києва. А далі за рухом пензл.. промайнуло перед очима все життя, сповнене тривог і борот..би.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

– Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Яка з пропущених букв не позначає звука? Вимовте звуки у виділеному слові.

3. Прочитайте вірш.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є при долин.. ,

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є старого граба,

Де б..ла-б..ла хатка сто..ть на самоті,

Живе там дід та баба і курочка в них Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

Вона, мабут.. , несе їм я..чка золоті.

Ліна Костенко

– Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Яка з уписаних букв не має звука? Вимовте м’які звуки в підкреслених словах.

Спишіть перший абзац вправи 2. Зробіть аналіз приголосних звуків у підкреслених словах за зразком.

Зразок

Цього – [ц], [г].

27

1. Прочитайте вірш.

Напекла млинців Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

У гостинній хаті за вечерею

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є дві дочки, два Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

П’ятеро внучат і дід.

Хто увесь полічить рід?

Геннадій Горовий

– У підкреслених словах вимовте м’які приголосні звуки. Назвіть букви, які позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

– Спишіть питальне речення. В останньому слові цього речення підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.

У виділеному слові вимовте звуки.

2. Прочитайте текст.

Тепло р..дного дому. Ос.. хата біліє кріз.. віття дерев. Лесик з мамою і бабусею поспішає під її теплий дах. Він у святковому передчутті доброї вечірн..ої години, коли за столом зберет..ся в хаті вс.. родина.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є застеляє чистою скатертиною Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є під вишнею. Несе Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є Розкладає тарілки та виглядає тата і діда.

За Яремою Гояном

– Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. Поясніть, які букви позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

– З’єднайте частини прислів’їв. Запишіть. Підкресліть букву, яка не позначає звука. Підкресліть слова, у яких є звук [д ].

Спишіть другий абзац вправи2. У підкреслених словах зробіть аналіз приголосних звуків за зразком.

Зразок

Стіл – [с], [т], [л].

28

1. Розв’яжіть ребус.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

– Складіть речення з цим словом.

2. Прочитайте текст.

ЩО Ж ВОНО ТАКЕ – СОНЦЕ?

З давніх-давен Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є відповісти на це питання. Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є вже точно відомі..ого форма, розмір, швидТверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є обертання й багато іншого.

За формою Сонце – величезна куля. Вона така велика, що коли порівняти її з кавуном, то Земля виглядатиме, як зернятко проса. Воно, наче дзига, крутиться в просторі. Швидкість обертання Сонця дуже велика. Воно розбризкує палаючу сонячну речовину.

За Володимиром Уткіним

– Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви.

3. Прочитайте текст.

Ми сидимо на березі… . На нас із темного неба мовчазно дивиться… . З легеньким шурхотом находять на берег… . Не ворухнуться… . Яка чудова… ніч на березі моря.

– Спишіть, уставляючи слова з довідки.

Довідка: моря, місяць, хвилі, дерева, місячна.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних буквами і, я, ю, є

У вписаних словах підкресліть м’які приголосні звуки.

Дайте відповіді на запитання, користуючись текстом вправи 2. Запишіть.

– Що відомо людям про Сонце?

– Яке Сонце за формою?

– Яка швидкість обертання Сонця?

– Що воно розбризкує?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є - Українська мова