Оцінка фінансової стійкості банку

Оцінка фінансової стійкості банку – метод визначення фінансової стійкості банку залежно від витрат банку (умовно-змінних та умовно-постійних) з урахуванням обсягів його діяльності. До умовно-змінних витрат належать відсоткові, комісійні та інші банківські і не банківські операційні витрати; до умовно-постійних – витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів, адміністративно-управлінські витрати, амортизаційні відрахування та ін. Різниця між загальними доходами банку та умовно-змінними витратами утворює проміжний дохід (такий дохід також можна розглядати як суму постійних витрат і прибутку банку). Загальні доходи банку спрямовуються на відшкодування обох видів витрат і створення прибутку. Тому рівень фінансової стійкості банку перебуває в обернено пропорційній залежності від рівня умовно-постійних витрат у загальному доході банку і визначається за формулою КБ (коефіцієнт безпеки).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оцінка фінансової стійкості банку - Економічний словник