Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9

Урок № 3

Тема. Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9

Мета: відпрацювати навички використання ознак подільності і понять уроку №1 для виконання завдань, що передбачають означення подільності чисел.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Ігровий момент

@Учитель заздалегідь виготовляє картки з правильними і неправильними відповідями до вправ домашнього завдання. П’ять учнів, які працюватимуть біля дошки (інші учні у класі на місцях), дивляться на картки, що показує

вчитель, і встановлюють, чи показана відповідь є правильною і до якого номера.

2. Для слабких учнів можна передбачити роботу з аналогічними картками (їх основа – конспект № 2), зміст яких відповідає базовому рівню знань учнів.

Наприклад. Використовуючи ознаки подільності (див. конспект № 2), з’ясуйте, яке число із записаних нижче ділиться на 2; 5; 10; 3; 9.

425; 524; 522; 225; 2 250; 5 100.

II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть:

А) 45 + 12; 37 + 16; 82 – 41; 65 – 17;

Б) 5,3 + 7; 0,2 + 3,5; 4 – 3,8; 6,7 – 5;

В) 12 – 5; 1,3 – 3; 4,6 : 2; 3 : 0,3.

2. Заповніть таблицю (див. урок № 2 – підсумки)

3. Серед чисел знайдіть

те, що задовольняє найбільшу кількість ознак подільності: 12; 15; 45; 450.

III. Відпрацювання навичок

@ Передбачається, що на цьому уроці учні виконують завдання достатнього і середнього рівнів складності, бо ознаки подільності засвоєні.

II, II Iрівні

Письмові вправи

1. Напишіть п’ять найбільших трицифрових чисел, які діляться на 10.

2. Знайдіть суму всіх двоцифрових чисел, які діляться на 10.

3. Напишіть п’ять найменших натуральних чисел, які діляться на 5; 5 найменших трицифрових чисел, які діляться на 5.

4. Знайдіть суму всіх непарних одноцифрових чисел.

5. Допишіть до числа 327 справа таку цифру, щоб утворене чотирицифрове число ділилось на 2 і на 5. Чи ділиться воно на 10?

6. Допишіть до числа 11 справа таку цифру, щоб утворене трицифрове число ділилось на 3? на 9? Чи буде воно парним?

7. Число а ділиться на 9. Чи ділиться воно на 3? Число n ділиться на 3. Чи ділиться воно на 9?

Додаткові вправи

1. Напишіть найбільше трицифрове число, яке ділиться на:
а) 2 і 3; б) на 2 і 9; в) на 2; 3 і 5.

2. Знайдіть двоцифрове число, яке одночасно кратне 2, 5 та 7.

3. Виразіть у тоннах: 134 кг; 1248 кг; 9 ц; 54 211 кг.

4. Мідна руда місить 8 % міді. Скільки міді міститься у 260 т такої руди?

IV. Підсумок уроку

Бліцконтроль. З’ясуйте, чи правильні твердження: 15 240 ділиться:

1) на 2; 2) на 9; 3) на 10; 4) на 5; 5) на 45; 6) є простим числом?

V. Домашнє завдання

1. Число а ділиться на 8. Чи ділиться воно на 2? А на 4?

2. Знайдіть суму всіх непарних одноцифрових чисел.

3. Яке одноцифрове число треба додати до 592, щоб одержана сума:
а) ділилась на 10;

Б) ділилась на 5, але не ділилась на 10?

4. Число а парне. Яким є число а+1?

5. Яку цифру слід написати між цифрами числа 25, щоб одержане число ділилось на 9?

6. Напишіть 5 перших натуральних чисел: а) кратних 5; б) кратних 10.

7. Знайдіть число, яке:

А) на 1,9 менше за 5,83;

Б) у 4 рази менше за 0,75;
в) у 2,5 рази більше за 0,32.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9 - Плани-конспекти уроків по математиці