Показник надійності країни

Показник надійності країни – інтегральна оцінка ефективності економіки та основних ризиків у сферах економіки і політики, в т. ч. пов’язаної з економічною діяльністю держави. Ефективність економіки вимірюється динамікою ВВП і оцінюється за шкалою від 0 до 25 балів. Крім того, П. н. к. вимірюється такими похідними показника, як доступність банківського кредитування, довготермінового позичкового капіталу, рівня заборгованості та схильність до невиконання зобов’язань країни по виплаті боргу або його реструктуризація, кредитоспроможність

держави та ін. Оцінка політичного ризику вимірюється згідно з критеріями її платоспроможності з урахуванням ситуації. Цей ризик також оцінюється за 25-бальною шкалою досвідченими спеціалістами страхових компаній і банків. Своєю чергою, комплексний показник заборгованості передбачає визначення розмірів заборгованості, своєчасності її обслуговування, обсягу експорту і балансу торговельного обороту показником ВНП. Цей показник вимірюється за десятибальною шкалою. Доступ країни до міжнародних фінансових ресурсів визначається доступністю банківського кредиту (5 балів), довгострокового позичкового капіталу (5 балів), імовірністю виникнення форс-мажорних обставин. Інтегральний показник визначається за 100-бальною шкалою з урахуванням 9 похідних показників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Показник надійності країни - Економічний словник