Порушення кримінальної справи

Порушення кримінальної справи – перша, початкова стадія кримінального процесу. На цій стадії компетентні органи повинні з’ясувати наявність чи відсутність передбачених законом приводів і підстав до П. к. е., а також обставин, що виключають провадження у справі, і залежно від цього прийняти рішення про П. к. с. або про відмову в П. к. с., яке оформляється постановою прокурора, органу дізнання, слідчого або судді. Приводами до П. к. с. є: заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, службових осіб, представників влади, громадськості

або окремих громадян; повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці скоєння злочину або з речовим доказом; явка з повинною; повідомлення, опубліковані в пресі; безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину. За заявою або повідомленням про злочин рішення про П. к. с., відмову в П. к. с. або про направлення їх за належністю повинно бути прийняте не пізніше як у 3-денний строк, а коли їх необхідно перевірити, не пізніш як у 10-ден – ний строк. Підставою для П. к. с. є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину,
передбаченого КК. Після П. к. с. прокурор направляє її для проведення попереднього слідства або дізнання; слідчий починає попереднє слідство, а орган дізнання – дізнання; суддя направляє справу прокурору для проведення попереднього слідства або дізнання, а справи, які порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого (справи приватного обвинувачення),- приймає до розгляду в суді (ст. ст. 94, 97, 98 КПК).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порушення кримінальної справи - Довідник з правознавства