ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ДІЛИТИ БАГАТОЦИФРОВІ ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

І. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка учнів, що сидять поруч.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

Усні обчислення.

1) Вправи 655, 656.

2) Обчислити: 7 м : 2; 8 ц 25 кг : 3; 3 год : 6.

3) 3адача. Довжина дитячого майданчика 28 м, а ширина становить 1/4 довжини. Знайти площу майданчика.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти

продовжать ділити багатоцифрові числа на одноцифрове та розв’язуватимуть задачі.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Вправа 657. Знайти значення перших двох виразів на дошці, третього – коментуючи з місця, а четвертого – самостійно.

2. Задача 658. Розв’язати двома способами, аналізуючи від числових даних.

3. Задача 659. Проаналізувати від запитання, розв’язати самостійно. Змінити запитання задачі, щоб її розв’язанням був вираз: 6 – 1240 – 4 – 720.

4. Вправу 660 виконати з коментуванням.

5. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Обчислити площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника з площею 32 см2 і довжиною 8 см.

Задача 2. Площа прямокутника 72 см2, довжина 9 см. Знайти периметр цього прямокутника.

V. Підсумок уроку

Скільки цифр буде в частці: 910 218 : 3; 4032 : 9? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ - Плани-конспекти уроків по математиці