Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

В українській мові приголосні звуки творяться за участю шуму і голосу. Звуки, які творяться за участю шуму, називаються глухими (рос. глухими). Звуки, у творенні яких беруть участь шум і голос, називаються дзвінкими (рос. звонкими).

Деякі дзвінкі і глухі звуки утворюють пари.

245. Розгляньте таблицю “Приголосні звуки”. Розкажіть за нею, на які групи поділяються приголосні.

Приголосні звуки

Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

class=""/>

Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

246.1. Прочитайте пари слів. Назвіть, якими звуками відрізняються слова кожної пари. Схарактеризуйте ці звуки.

Пізня – пісня, шар – жар, вада – вата, грам – храм, гриб – грип, ходжу – хочу.

II. З однією парою слів складіть речення.

247.1. Спишіть вірш Володимира Лучука. У виділених словах підкресліть букви, що позначають глухі приголосні, однією лінією, дзвінкі – двома лініями.

Хата мною багата,

Людям брат я і друг.

І коли вже я в хаті –

Буде й пісня навкруг.

В. Лучук

II. Це акровірш. Запишіть два прислів’я зі словом-відгадкою

248.1. Прочитайте

акровірш Оксани Сенатович. Спишіть, визначте, скільки в кожному з рядків глухих приголосних.

Бігли діти повз ялинку

І побачили хатинку.

Лісова пустунка там

Оселилась – і діткам

Чемно лапку подавала,

Кіш грибів подарувала,

А тоді себе назвала.

О. Сенатович

II. Спробуйте скласти акровірш на будь-яку тему.

249.1. Порівняйте вимову й написання слів у російській та українській мовах. Зробіть висновок.

Російською Українською

Вимовляють пишуть вимовляють і пишуть

[клуп] клуб клуб

[л’убоф’] любовь любов

[агарбт] огород город

[уш] уж вуж

[вос] воз віз

II. Складіть загадки про слова вуж, віз і запишіть їх.

250. Прочитайте. Перекладіть слова українською мовою. Слідкуйте за вимовою в обох мовах.

Кровь, грядка, нож, мороз, мог, сад, остров, езда.

Глухі й дзвінкі приголосні звуки у вимові можуть уподібнюватись одні до одних.

Глухі приголосні звуки перед дзвінкими вимовляються як парні їм дзвінкі

Вимовляємо Пишемо

[молод’ба] молотьба (бо молотити)

[вогзал] вокзал (запам’ятати правопис)

Перед дзвінкими [в], [р], [р’], [л], [л’], [м], [н], [н], [й], Що не мають парних і грухих, глухі приголосні не змінюються при вимові.

Вимовляємо і пишемо

Кричати

Слива

Заплив

Дзвінкі приголосні звуки перед глухими в середині слова не уподібнюються до глухих. Лише звук [г] Перед глухими звуками вимовляється так, як парний йому глухий [х], У п’яти словах.

Вимовляємо Пишемо

[лехко] легко

[вохко] вогко

[н’іхт’і] нігті

[к’іхт’і] кігті

[д’охт’у] дьогтю

251. Правильно вимовте слова. Поясніть їх вимову і написання.

Айсберг, вокзал, якби, дігтяр, вогкий.

252. Прочитайте. Перекладіть слова українською мовою. Скажіть, у яких із них відбувається оглушення дзвінких приголосних, а в яких – не відбувається.

Сторож, мороз, град, показ, ногти, грибки, когти.

253. Спишіть речення, вставляючи у словах потрібні букви з дужок. Поясніть вимову й написання цих слів.

1. Об біле каміння ні(ж/ш)ки розбиває. 2. За кінними братами біжить, пі(д/т)бігає. 3. Тебе не ві(з/с)ьмемо. 4. Наза(д/т) коней повертайте. 5. Дрі(б/п)ними сльозами поливає (Нар. творчість).

254. Складіть зі словами просьба, молотьба, вокзал речення українською і російською мовами. Порівняйте вимову і правопис слів в обох мовах.

255. Прочитайте вірш Олександра Олеся. Випишіть із виділених слів спочатку дзвінкі приголосні, потім – глухі.

Зразок. Квітла – дзвінкі: [в’], [л]; глухі: [к], [т].

Пишно квітла Україна,

Повна всякого добра.

Як в раю, жили поляни

Понад хвилями Дніпра.

Олександр Олесь

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних - Українська мова
« 
 »