Дзвінкі й глухі приголосні звуки

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§6 Дзвінкі й глухі приголосні звуки

111. Попрацюйте разом! 1. Чітко вимовте звуки парами.

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

2. Назвіть звуки, під час вимови яких ви чуєте голос І шум.

3. Вимовте звуки, які утворюються тільки з участю шуму, без голосу.

Дзвінкі приголосні – це звуки, які утворюються за допомогою голосу і шуму.

Глухі приголосні – звуки, які утворюються за допомогою тільки шуму.

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

Візьміть до уваги! Решта приголосних звуків не утворює пар.

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

class=""/>

2. Потренуйтеся в попарному вимовлянні дзвінких і глухих звуків.

Пам’ятайте! Під час вимовляння глухих звуків голосу зовсім не чути.

113. 1. Прочитай слова.

2. Заміни за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим. Запиши слова парами.

Зразок. Злива – слива.

Жити -..ити, гуля -..уля, гори -..ори, бити -..ити, дітоньки -..ітоньки.

3. Зроби висновок про те, що сталося зі словами під час заміни звуків.

114. 1. Прочитай вірш і спиши.

Хай ізнов калина

Червоніє, достигає,

Всьому світу заявляє:

“Я – країна Україна –

На горі калина”.

Павло

Тичина

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

2. Вимов у виділених словах окремо дзвінкі й глухі приголосні звуки.

3. букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, підкресли однією рискою, а глухі-двома.

Урок розвитку мовлення

115. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнки.

2. Складіть і запишіть розповідь за малюнками і запитаннями.

1. Хто автор казки “Про двох цапків”?

2. Чим відрізнялися цапки один від одного?

3. Що хотіли зробити цапки?

4. Де вони зустрілися?

5. Яка була кладка?

6. Що сталося з цапками?

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

116. Попрацюймо разом! 1. Прочитайте.

Мама заплела Марив ці тоненькі кізки.

Бігла кіска по мосту, збила куряву густу.

2. Назвіть букви, які “стали не на своє місце”. Запишіть речення, виправивши помилки.

117. 1. Прочитай уголос. Скажи, який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в цих скоромовках.

1. Біжать стежини поміж ожини. 2. Над шляхом Явдошка шукала волошки.

2. Спиши. Підкресли букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки.

118.1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Віз без коліс, а з батога сльози ллються. 2. Замість тисячі лопат я копати землю рад.

3. Їла, їла дуб, дуб, поламала зуб, зуб. 4. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле, луг.

2. Прочитай виділені слова. Чітко вимовляй у них останній звук.

3. Запиши слова, які закопуються на дзвінкий приголосній звук. Підкресли останню букву в кожному слові.

119. 1. Прочитай. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні звуки перед глухими у виділених словах.

1. Під берізки, під дубки поховалися грибки. 2. Швидко мова мовиться, та не швидко діло робиться.

2. Випиши виділені слова. Поділи їх на склади. Підкресли букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.

В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляються дзвінко, виразно, чітко: друг, дуб, книжка, рибка, берізка.

120. 1. Прочитай, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

Хліб, сад, молодь, дужка, казка” шибка, будка, вузький, молодший, ріж, їжте, віз.

2. Склади і запиши речення з виділеними словами.

121.1. Допиши слова за зразком.

2. Прочитай слова парами. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні а другому слові кожної пари.

Багато

Один

Один

Багато

Вози –

Віз

Грибок

– грибки

Гаражі –

Садок

– …

Обіди –

Зубок

– …

122. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів’я. Подумайте, як його можна закінчити.

Хочеться рибку з’їсти, та не хочеться… .

2. Запишіть прислів’я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

3. Усно складіть розповідь за малюнком.

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

123. 1. Прочитай текст. Чітко вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.

Край молодого садка – пасіка. На високих ніжках стоять рівними рядками будиночки – вулики. У них живуть бджоли.

2. Спиши. Усно зроби звуковий аналіз слова бджоли.

124. 1. Підготуйся до виразного читання тексту. Подумай, швидко чи повільно будеш читати. Поясни, чому саме так. Читаючи, дзвінко вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.

Тиха зоряна ніч. Серпик місяця високо підбився. Коли це враз земля від лісу загула, і щось важке-важке наближається до пасіки. Суне між вуликами, валить їх, давить квіти. Наче господар, оглядає, де кращий вулик, смачніший мед. І коли натрапив на такий, зараз лапу патлату туди – і ласує (За Марком Вовчком).

2. Здогадайся, що це за гість завітав на пасіку. Поясни, як ти його впізнав. Запиши його назву. Розкажи, яку ілюстрацію можна намалювати до тексту.

3. Випиши парами слова іде й суне, їсть і ласує. Яка відмінність між ними?

125.1. Прочитай і відгадай загадку.

На грибка я схожий трішки:

Зверху – брилик, знизу – ніжка.

Я в соснову дошку вгруз,

На мені висить картуз.

2. Випиши виділені слова. Прочитай їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.

3. Назви у вірші слова, у яких є тільки дзвінкі приголосні.

Слово про слово

Бриль, брилик – солом’яний капелюх.

126.1. Допиши слова за зразком.

Зразок. Грудочка – грудка.

В’язочка, скибочка, діжечка, ложечка, кладочка.

2. Прочитай утворені слова, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

3. З однією парою слів {на вибір) усно склади речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дзвінкі й глухі приголосні звуки - Українська мова
« 
 »