СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Ключові слова та поняття:

– словосполучення; речення, граматична основа речення, члени речення; звертання, вставні слова; текст, тема тексту, головна думка тексту, заголовок

§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

17. Утворіть словосполучення з поданих парами слів і запишіть їх. У кожному визначте головне і залежне слова.

Урок, мова; рідний, слово; навчатися, із, задоволення; за, новий, підручник;

чіткий, правило; яскравий, ілюстрація; багато, таблиця; слухати, уважно; працювати, наполегливо; гарний, оцінка; чудовий, настрій.

– Як установити змістовий зв’язок між словами у словосполученні?

– Який зв’язок установлюється між словами у словосполученні за допомогою закінчення або закінчення та прийменника?

18. Прочитайте. Визначте словосполучення. Які слова словосполучень не утворюють?

Осінній день; сонячний і теплий; дерева та кущі; золоте листя; впали зненацька; дощові краплі; грім загримів; шарпає рвучко; злива налетіла; перехожі поховалися; напоїти землю; листя шелестить.

– У кожному

зі словосполучень визначте головне і залежне слова.

– із двома словосполученнями складіть і запишіть речення.

– Складіть вірш із такими римами: налетіла – затремтіла; злива – щаслива. Поясніть, із чого складаються віршовані рядки: зі словосполучень чи речень?

19. Прочитайте речення. Виділіть у кожному словосполучення. У словосполученнях визначте головне й залежне слова.

1. Осінь золотиста вже сміється листям (Б. Івасюк). 2. Падає листочок з віт уже сухий. Що тобі шепоче вітер золотий? (Б. Сосюра). 3. Така хороша осінь! Такий веселий ліс! Зелені віти сосон мереживом сплелись (Я. Забіла). 4. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки (А. Житкевич). 5. Перо жар-птиці у траві знайди! (Б. Затуливітер).

– Чи утворюють словосполучення підмет і присудок? Чому?

– Дайте визначення реченню.

– За поданими нижче таблицями схарактеризуйте кожне речення.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Розповідні

Питальні

Спонукальні

Містять повідомлення

Містять запитання

Містять заклик, наказ, прохання

Жовкнуть трави в полі.

К. Переліска.

Хто там заглядає у вікно?

Л. Силенко.

Набери з криниці свіжої водиці.

Т. Коломієць.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ

Окличні

Неокличні

Розповідні, питальні, спонукальні речення, що виражають емоційні переживання і вимовляються з окличною інтонацією

Розповідні, питальні, спонукальні речення, що не виражають особливих переживань і вимовляються спокійним тоном

Гарно в лісі восени!

Я. Стефурак

Побачимось коли?!

Т. Майданович Дорожіть миттю, секундою!

Олесь Гончар

Жовтіє трава на узліссі.

Г. Бойко Чи бачив ти осінні луки?

Д. Білоус Дозволь мені сказати слово.

Р. Іваничук

20. Прочитайте. Укажіть речення розповідні, питальні й спонукальні. Яким є кожне з речень за емоційним забарвленням? У кожному реченні визначте головні члени речення.

1. Вересень золото сипле під ноги (Т. Севернюк). 2. Кленову гілочку торкни! (Я. Стефурак). 3. А зараз буде дощ! Примружилося небо (О. Слоньовська). 4. Як дощ січе! Як вітер свище! (М. Рильський). 5. Чи знаєте ви українську ніч? (М. Гоголь). 6. У душу зорі дивляться мені! (Б. Василашко).

– Що означають підмет і присудок? На які питання відповідають? Дайте визначення головним членам речення.

– Які є другорядні члени речення? Дайте кожному з них визначення.

– Запишіть останнє речення, підкресліть у ньому всі члени речення.

21. Прочитайте речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків. Перепишіть речення, підкресліть у них усі члени речення.

1. Сиплеться, осипається листя. Плаче і посміхається крізь сльози осінь (М. Стельмах). 2. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя (І. Блажкевич). 3. Оголила темна осінь і дерева, і кущі (Б. Скомаровський). 4. Світить, та не гріє сонце золоте (Я. Щоголів). 5. Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів (А. Качан). 6. Осінь на узліссі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала (П. Осадчук).

– Визначте однорідні члени речення. Чи утворюють вони словосполучення? Чому?

– У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею “Перелік основних орфограм”.

22. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть їхнє вживання. Однорідні члени речення підкресліть.

1. Ходить осінь золотиста жовтокоса багряниста (Т. Корольова). 2. Жовтіють граби і дуби вкривають листячком гриби (Я. Стефурак). 3. Виглядає так казково восени і парк і гай! (Б. Чалий). 4. Фарб таких немає ні влітку ні зимою (О. Війтик-Ющук).

5. Нарядилась осінь в дороге намисто золоте волосся розплела над містом кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтім по зеленім (М. Хоросницька).

– Розкрийте значення прислів’я “Осінь сумна, та від Ті щедрості весело”. Уживайте однорідні члени речення.

– Поясніть лексичні значення слів сум і радість. Скористайтеся Словничком назв почуттів.

23. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

1. Зникли птахи перелітні гуси іволги шпаки. 2. Стежка озеро стіжок усе в падолисті (Б. Скомаровський). 3. Я нарву найкращих квіток купчаків жоржин леліток (М. Стельмах). 4. Чорнобривці айстри хризантеми ці рослини пишно цвітуть до самих морозів (З довідника). 5. Є на світі плоди і дерева незнані помаранчі цитрини кокоси банани виногради солодкі інжир і маслини. А для нас наймиліша – червона калина (І. Коваленко).

– Що уособлює червона калина? Складіть про це речення з однорідними членами. Речення запишіть, підкресліть у ньому всі члени речення.

24. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте і підкресліть однорідні члени речення, поясніть розділові знаки при них. Назвіть складні речення, підкресліть у них граматичні основи.

1. Вітер плаче вітер віє дощ осінній дрібно сіє (К. Переліска). 2. Вже листопад підкрався з-за дубів а гай скидає золоту перуку (Л. Костенко). 3. І пожовтіли і принишкли трави (І. Коваленко). 4. Там вітер сумно гомонить гойдає тихо голі віти голубить ніжно пізні квіти (І. Коваленко). 5. Темная діброва стихла і мовчить (Я. Щоголів). 6. Тече туман у берегах ріки течуть в тумані птиці над рікою (Є. Гуцало).

– Поясніть, як ви розумієте вислови гай скидає золоту перуку та течуть в тумані птиці над рікою.

– У виділених словах визначте орфограми.

– Поясніть відмінність між складними реченнями і простими. Скористайтеся таблицею.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ

Прості

Складні

Мають одну граматичну основу

Мають дві або більше граматичних основ

Лісом дощик поблукав.

Г. Усач

Лист жовтіє, з неба дощик сіє.

І. Блажкевич

25. Перепишіть, підкресліть граматичні основи речень. Які з речень прості, а які – складні? Поясніть, як ви їх розрізняєте.

1. Ішла осінь чорноброва. Зайшла вона до діброви (Т. Коломієць). 2. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть (Н. Приходько). 3. Вітер хмари вдаль несе над полями і шосе (Марійка Підгірянка). 4. Уже зів’яли всі осінні квіти. Дерева здійняли до неба віти (Л. Вознюк). 5. Ще недавно в небі синім пролітали журавлі, а сьогодні в безгомінні ходить осінь по землі (О. Бродський).

– Визначте орфограми у виділених словах.

26. І Прочитайте. Запишіть лише складні речення. Розставте в них пропущені розділові знаки.

1. Ходять хмари в небі синім. Тихо вересень прийшов (Н. Забіла). 2. Ви чули як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко).

3. Темная діброва стихла і мовчить листя пожовтіле з дерева летить (Я. Щоголів). 4. Вересень трусить груші в садочку. Жовтень гаптує клену сорочку (Ф. Петров). 5. Вже побагряніло листячко на клені але на вербиці ще воно зелене (О. Війтик-Ющук).

Обгрунтуйте розділові знаки в кінці виписаних речень.

– Укажіть речення, ускладнене однорідними членами.

Нещодавно в нашій країні було започатковано конкурс фотографій і малюнків “Я люблю Україну!”. Роздивіться одну із надісланих на конкурс робіт (автор В. Соловйов). Розкажіть, що на ній зображено. Уживайте прості та складні речення. Проведіть конкурс фотографій у своєму класі або школі.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ - Українська мова