Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

Тема: Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

Мета: вчити учнів правильно вимовляти і писати слова з ненаголошеними [е] та [и] в коренях; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А

урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 59, впр. 126)

– Прочитайте слова. Назвіть пари звуків, що чергуються.

– Прочитайте речення з цими словами. Позначте корінь.

2. Каліграфічна хвилинка

И ин им ил ри ди

Диктант дитина диван

З рідної хати починається для мене Батьківщина.

– Поясніть уживання великої букви; визначте кількість звуків і букв у словах рідної, Батьківщина.

3. Словникова робота

Гра “Знайди “зайве” слово”

Київ, Україна, український, Батьківщина. (Батьківщина).

– Запишіть слова земля, озерце, джерельце,

водичка, зозуля, урожай.

– Розставте наголоси. Назвіть у словах наголошений склад.

– Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як позначаються на письмі звуки [е], [и] у ненаголошених складах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над словосполученнями (с. 59, впр. 127)

– Прочитайте словосполучення.

– Спишіть словосполучення, визначте в підкреслених словах корінь. Поставте наголоси.

– Складіть речення зі словосполученнями лівої колонки.

Зверніть увагу! Ненаголошені звуки [е], [и] вимовляються невиразно. Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и], а [и] – до [е]. Наприклад: [клеиновий лиесток], [веисняна зеимля], [виешневий цвіт].

2. Фізкультхвилинка

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька раз понахилялись.

Зайчик сонячний до нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає

І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутись нам до справ.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

– Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними голосними.

Прочитайте подані слова. Зверніть увагу, що ненаголошений голосний [е] у вимові

Наближається до [и], а ненаголошений [и] – до [е].

М[еи]довий п[еи]карня

Ш[еи]потіти в[еи]ликий

М [еи]телик с[еи]кунда

В[еи]лосипед в[ие]шневий

Кр[ие]ло м[ие]нуле

Хв[ие]лина ш[ие]рокий

Тр[ие]вога бл[ие]щати

2. Робота над текстом (с. 60, впр. 128)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Що цікавого ви дізналися?

Робота в парах. Переказ тексту.

– Яка тема тексту? Доберіть до тексту заголовок.

– Спишіть текст, уставляючи букви е чи и. У словах з ненаголошеними [е], [и] поставте наголоси та позначте корінь.

3. Розвиток мовлення. Робота в парах (с. 60, впр. 129)

– Розгляньте малюнок. За поданим зачином і малюнком складіть діалог двох синичок. Уведіть у нього слова з довідки.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Що для вас було новим?

– Як вимовляються ненаголошені звуки [е], [и]? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 60, впр. 130. Складіть речення зі сполученнями слів вправи 127.

Кленовий листок – листя з клена.

Весняна земля – теплі весни.

Вишневий цвіт – зелена вишня.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом - Плани-конспекти уроків по українській мові