СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§22. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

Літера 7 завжди позначає два звуки – [й і]: їжак [й і ж а к], їсти [й і с т и ].

Літери я, ю, є на письмі можуть позначати:

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

Після апострофа літери я, ю, є позначають тільки два звуки: в’є [вйе], пір’я [п’ірйа].

Якщо літери я, ю, є позначають на письмі м’якість подовженого приголосного (на письмі передається подвоєними літерами), звукописом такі

слова передають так: зілля [зіл’:а], колосся [колос’:а].

233. Зробіть звуковий запис поданих слів. Визначте в кожному слові кількість літер і кількість звуків.

Ялина, юрист, єнот, надія, маю, своє, пташеня, яблуня, ювіляр, плюс, синє, уміння, волосся.

Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

234. Прочитайте. Визначте слова, у яких одна літера передає на письмі два звуки.

1. Юнгою буде Юрко наш на флоті, є там багато для юнги роботи (Л. Голота). 2. Нахвалявсь єнот єхидні: “Європеєць я віднині! Буду я гриби збирати і за євро продавати!” Всяк з єнота лиш кепкує, а за евро – не купує (Л. Вознюк).

3. Я найсмачніша серед бур’янів, приправа до борщів і до супів. Я вам здоров’я поверну сторицею! Запам’ятайте! Звуть мене яглицею (Я. Зубицька).

Визначте речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки.

235. Перепишіть речення. Після кожного виділеного слова подайте в дужках його звукопис.

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

1. Є у кожної дитини матінка єдина (Л. Полтава). 2. Я не соромлюсь вимовити дзвінко: “Я українка!” (Л. Голота). 3. Йди в тисячоліття, рідна мово! (Д. Білоус). Гаї шумлять – я слухаю (П. Тичина). 4.1 так лагідно материнка свій м’ятний дух на землю стеле (Б. Поліщук). 5. Найдужче допікають бур’яни та ще жуки з чужої сторони (С. Зінчук).

Укажіть речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.

– Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

236. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть слова, у яких кількість звуків і літер не збігається.

Як багато хочу я сказати про любов до ріки моєї рідної ясної! Люблю її воду береги її чисті! Люблю всіх людей які живуть і трудяться на її берегах! Біля неї роблюся я добрим людяним. Буду любити тебе все життя річко моя!

За О. Довженком.

Виділені слова передайте звукописом.

Поясніть розділові знаки в реченнях.

Розкажіть про річку, яку ви найбільше любите.

Літерою щ завжди позначають два звуки [ш ч]: дощ [дошч], щука [ш ч у к а].

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г коли [д] належить до префікса, а [ж] або [з] – до кореня слова.

Літера г позначає звук [г]: голова [голова]; літера г – звук [г]: грунт [грунт].

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г

237. Прочитайте. Зверніть увагу на вимову виділених слів. Скільки в кожному з цих слів звуків, скільки літер?

1. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Це моя Україна, це моя Батьківщина (А. Камінчук).

2. Джмелик замахав крильцями й полетів. Серед білих, жовтих, червоних квіток ліловіли дзвіночки, кожен кликав його:

“Дзень-дзень, я тут!” (За О. Іваненко). 3. Жук учив малих жучат:

“Треба весело дзижчать!” (Л. Голота). 4. Дощ хлющить на зелен плющ, під плющем сховався хрущ. Каже весело плющу: “Не боюся я дощу!” (А. Камінчук). 5. І щастя в тім, що небеса вгорі є, а рідний грунт внизу і холодить, і гріє (За П. Вороньком).

Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

– Прочитайте речення з прямою мовою. Поясніть у них розділові знаки.

238. Подані звукописом слова запишіть буквами.

[школ’ар], [с’іл’], [йагода], [йур’ій], [йевген], [шчока], [йул’ійа], [імйа], [нас’ін’:а], [пол’іс’:а], [йедн’іс’т’], [пйатниец’а], [подв’ірйа].

Поясніть у записаних словах написання великої літери.

239. Прочитайте чистомовки. Виділені слова передайте звукописом.

1. Ящірка хвоста загубила, ясним світом ящірка занудила, обшукала поле й ліс, як новий уже хвіст відріс (Д. Гордійко). 2. Щиро щиглик у ліщині щебетав собі щоднини: “Щоб нам щедре літечко виростило житечко!” (Л. Вознюк). 3. У джунглях коло джерела у гарнім джемпері бджола з пустотливим джмеликом ласувала джемиком (Л. Коваль). 4. Гелготів гусак весь ранок: “Гвалт, прогавив я сніданок, бо газдиня пізно встала й довго гудзик пришивала” (Л. Вознюк). 5. Щедрий дощик площу полоще. (Г. Бойко.)

Значення слова газдиня з’ясуйте за тлумачним словничком.

– Поясніть значення словосполучення нудити світом.

– Укажіть речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.

– Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ я, ю, є, ї та щ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЛІТЕРАМИ г і г - Українська мова