Спрощення в групах приголосних – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

>Довідник з української мови

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Спрощення в групах приголосних

На письмі фіксується:

А) випадіння, у важких для вимови групах приголосних, , , : Тиждень – на тому тиЖнІ, роз’їзд – роз’їЗнИй, захист – захиСнИк, стелити – СлАти, Але зап’яСтнИй, кіСтлЯвий, пеСтлИвий, хваСтлИвий, хвороСтнЯк, шіСтнАдцять;

Б) випадіння у групах приголосних, : Тріск – тріСнУти, брязк – бряЗнУти, Але Виск – виСкНути;

В) випадіння у групі приголосних : Мислити – навмиСнЕ, ремесло – реміСнИк.

Зверніть увагу!

Спрощення відбувається у вимові, але не позначається на письмі у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження (АванпоСтнИй, балаСтнИй, компоСтнИй, контрастний, гігаНтсЬкий, парламеНтсЬкий); у давальному і місцевому відмінках однини іменників жіночого роду І відміни (ПіаніСтцІ, оптиміСтцІ, аспірантці).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спрощення в групах приголосних – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі - Довідник з української мови