Будова тексту. Тематичне тестування

Урок № 42

Тема. Будова тексту. Тематичне тестування

Мета: закріпити вивчене про будову тексту, типи, стилі та жанри мовлення; з’ясувати рівень засвоєння вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам’ять, формувати вміння використовувати здобуті знання на практиці, навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований (закріплення знань та навичок; перевірка й облік здобутих знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тести.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II. Відтворення теоретичних відомостей.

V

Бесіда.

1) Що називається текстом?

2) Які основні ознаки тексту вам відомі?

3) Які є типи мовлення?

4) Які існують основні функціональні стилі мовлення?

5) Що таке стиль?

6) Який розділ науки про мову вивчає стилі?

7) Чим визначається вибір мовцем того чи іншого стилю?

8) Які жанри мовлення вам відомі?

9) В яких жанрах реалізується науковий стиль? Публіцистичний стиль? Офіційно-діловий стиль? Художній стиль?

III. Виконання вправ на закріплення вивченого.

V Прочитати тексти, з’ясувати стилістичну належність кожного.

Свою думку обгрунтувати. Визначити покладений в основу кожного з текстів

тип мовлення. З’ясувати їх жанрову належність.

Найбільша дурість XX століття – безвідповідальність. “Перевиховання людей” закінчилося виробленням пристосовництва, тотальним псуванням “людського матеріалу”, а “перетворення природи” – створенням мертвих зон… І бідна людина без Бога стала до того вже малою, що її навіть в комедію не вставиш. Постійно діючими на кону історії залишаються носоріг, що йде напролом, страус, що ховає голову в пісок, і барабан, завжди готовий замінити весь оркестр.

У нинішній час звучить соло барабана: він відповідає на великі запитання XXI століття. А художня література й далі прагне розвивати смак і слух. (Є. Сверстюк)

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці,-

XX вік! – ай досі де-не-де

Трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

Але душа ще з дерева не злізла. (Л. Костенко )

V Пояснювальний диктант.

Визначити тип мовлення та стиль записаного тексту.

– Сідайте, отче,- вказали на вільне місце у мікроавтобусі, що відбував черговий рейс вицвілою од спеки околицею Львова.

Хто їздить тим маршрутом, той напевне знає того отця – таку постать годі не завважити. Опасистий – темне вбрання увиразнює міцну статуру – із сивою, як у святого Йосифа, пишною бородою; широке обличчя світиться добротою. Той отець готовий гарним словом озватися до знайомої чи незнайомої людини, а дитині до слова – ще й цукерка.

Говорить отець небагато, але ваговито. У тій вагомості – непоказний і виважений гумор.

– Е, ні! Коли я стою – то їду, а коли сиджу – то мене везуть. Більше – ні слова. Але того вистачило, аби кожен мав у дорозі поживу для роздумів… (За А. Содоморою)

IV. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування).

V. Проведення тестування.

1. Текст – це:

А) група речень, об’єднаних граматичним та смисловим зв’язком, що виражають думку вільніше і повніше порівняно з реченням;

Б) продукт мовленнєвого процесу, що характеризується тематичною завершеністю, цілісністю, відображає ставлення автора до висловленого змісту;

В) використання виражальних засобів мови у процесі конкретного говоріння, що відбувається у звуковій або писемній формі;

Г) різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільного життя.

Скласти та записати невеликий текст (4-5 речень) на будь-яку тему.

2. Типи мовлення існують такі:

А) розповідь, опис, роздум, оцінка предмета;

Б) розповідь, опис, оповідання, повість;

В) оповідання, повість, роман, казка;

Г) заява, оголошення, протокол, розписка.

Скласти й записати опис будь-якого предмета (обсяг 1-3 речення) (напр.: А хмарка – наче лебідь в синизні, вся біла, наче сніг, а по краях багряна (А. Міцкевич). Такі пухкі у Галі рученята, коса білява, куца і товста. Як реп’яшки, зелені оченята і пишно закопилені вуста (Л. Костенко)).

3. Стиль мовлення – це:

А) вид тексту, який залежить від особливостей змісту й форми, обсягу та способу побудови, з певними стилістичними ознаками;

Б) різновид літературної мови, який використовується за певних умов спілкування;

В) система фонетичних, лексичних, словотворчих та граматичних засобів, що служать для спілкування та висловлення думки;

Г) швидкість або повільність мовлення та паузи між мовленнєвими уривками.

Перерахувати (письмово) відомі вам стилі мовлення.

4. Жанри мовлення існують такі:

А) науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний;

Б) опис, розповідь, роздум, оцінка предмета;

В) стаття, відгук, нарис, повість, поема, лист, розписка;

Г) монолог та діалог.

Пригадати й записати відомі вам жанри художнього мовлення (напр.: трагедія, комедія, драма, роман, повість, поема, байка, епіграма) або офіційно-ділового мовлення (напр.: наказ, статут, закон, кодекс, заява, розписка, акт).

5. Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Конституція України). Це висловлювання належить до:

А) наукового стилю;

Б) художнього стилю;

В) публіцистичного стилю;

Г) офіційно-ділового стилю.

Скласти й записати висловлювання (обсяг 2-3 речення) на будь-яку тему в художньому стилі.

6. Її коханий ніжно цілував, і заридала Мавка, і упали, мов перли, квіти між високих трав, а люди їх “конвалії” назвали (Л. Забашта). Це висловлювання є:

А) описом;

Б) роздумом;

В) розповіддю;

Г) поєднанням розповіді та опису.

Скласти й записати роздум (обсяг 4-5 речень) на будь-яку тему (напр.: Скромне носили вбрання давньогрецькі мужі або дами, бо міряли поступ культурою, мудрістю кращих умів. Ні, не ганялись за модними греки, скажімо, штанами, бо, крім Піфагорових, інших вони і не знали штанів (А. Бортняк)).

VI. Відповіді на запитання учнів (після того як відповіді на тестові запитання здано).

VII. Підведення підсумків уроку.

VIII. Домашнє завдання.

Скласти текст у художньому стилі (обсяг – 8-10 речень) на тему “Що я люблю і що ненавиджу”, поєднавши різні типи мовлення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Будова тексту. Тематичне тестування - Плани-конспекти уроків по українській мові