Тероризм економічний

Тероризм економічний – колективно і суспільно небезпечні в національному (в т. ч. регіональному та місцевому) або міжнародному масштабах дії, що призводять до порушень функціонування та розвитку чи руйнування окремих елементів економічної системи або системи загалом, а також носіїв цих систем – окремих громадян, трудових колективів, соціальних верств і груп. Основними формами вияву Т. е. на міжнародному рівні є міжгалузевий (однієї або кількох галузей окремих регіонів), регіональний (на рівні окремих регіонів світового господарства),

над – регіональний (розвинені країни світу, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою) і глобальний. Метою Т. е. на міжнародному рівні є вплив на співвідношення традиційних центрів економічної могутності, окремих регіонів світового господарства та ін. Зовнішніми факторами вияву Т. е. на цьому рівні є валютні кризи різних масштабів, штучні стрибки цін на золото, нафту, провокування нової гонки озброєнь тощо. Формами вияву Т. е. на національному рівні є створення умов для різних форм економічної залежності, значне руйнування економічного потенціалу країни та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тероризм економічний - Економічний словник