Українська держава

Українська держава – проголошена 29.IV.1918 гетьманом П. Скоропадським після вчиненого разом з німецько-австрійськими окупантами перевороту. Український народ відчув на собі ще одну форму державного правління – диктаторський режим у вигляді маріократії, підконтрольної і фактично підпорядкованої військовому командуванню Німеччини й Австро-Угорщини. Територія Української держави майже збігалася з кордонами УHP. На вістрі піраміди влади в Українській державі був гетьман П. Скоропадський, який за проектом Конституції мав стати ще й Великим

князем Київським та Королем Галицьким. Він сам визначив свою компетенцію як верховного правителя держави, що стверджував закони, призначав голову і склад уряду, одноособово керував зовнішньополітичними відносинами, військом, вирішував. питання помилування, амністії, призначав склад Генерального суду (згодом Державного сенату) тощо. У разі смерті, тяжкої хвороби або перебування гетьмана за межами України створювався тріумвірат – колегія верховних правителів держави з трьох осіб, одного з яких заздалегідь призначав сам гетьман, другого обирав Державний сенат і третього – Рада міністрів, голова якої фактично
був другою особою після гетьмана. Очолюваний ним уряд визначав напрями своєї діяльності, здійснював галузеве державне управління під контролем гетьмана. Відроджувалися судова система і законодавство Російської імперії. Єдиним нововведенням став Державний сенат, який успадкував функції царського Правительствуючого сенату. У військовому будівництві втілювалися і військова прусська наука, і традиції козацтва, і вказівки окупаційного командування, і побажання білогвардійців. Чисельність вояків досягла 60 тис., але вони виявилися майже небоєздатними. Поліцейські і жандармські функції зосереджувала в своїх руках Державна варта. Однак творення “української дідичної класократичної трудової монархії”, за висловом Скоропадського, протягом 230 днів закінчилося крахом внаслідок збройної боротьби проти гетьманату українського народу, нищівної поразки Четверного союзу у першій світовій війні, рішучого наступу всіх опозиційних сил тощо. У грудні 1918 р. гетьманський режим впав під ударами збройних сил Директорії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Українська держава - Довідник з правознавства