Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195)

Тема. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195).

Мета. Ознайомити учнів з правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини; розвивати в дітей мовний слух, увагу до виражальних засобів у художніх текстах; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Обладнання: мовний матеріал, прислів’я, індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Взаємоперевірка вправи

191.

– Які суфікси – – цьк – чи – ськ – ви вставили у словах?

– Прокоментуйте звуко-буквений аналіз слова чумацький.

– Які антоніми ви дібрали до слів яскраво, новий?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Творчий диктант.

– Утворіть від поданих іменників прикметники і запишіть їх: Житомир, Дрогобич, Харків, Дубровиця, Тернопіль, Галичина, Рига, Франція, Прилуки, Греція, Острог, Київ.

– Позначте у прикметниках суфікси.

2. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1

1) Утвори і запиши словосполучення прикметника з іменником. Каштани у Києві; берег Дніпра; прибій

моря; порт в Одесі; дорога в горах; змагання між юнаками; верстат ткача; отаман козаків.

2) Познач суфікси у прикметниках.

Картка 2

1) Спиши текст, вставляючи пропущені букви.

Славетний коза…кий гетьман Богдан Хмельни…кий був досить освіченою людиною. Вільно володів поль…кою, латин…кою мовами, а пізніше ще туре…кою та францу…кою.

2) Розкажи, що ти знаєш про Богдана Хмельницького. За що його шанує і пам’ятає український народ?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні ми продовжуємо працювати з прикметником і дізнаємося, у яких прикметниках перед закінченням треба писати знак м’якшення.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Колективне опрацювання вправи 192.

– Пригадайте, яка частина слова становить його основу.

– Назвіть основи в поданих прикметниках. Визначте, на який приголосний твердий чи м’який – закінчується їх основа.

– Запишіть слова у стовпчик. Поставте їх у родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Позначте закінчення.

– Спробуйте зробити висновок про правопис прикметників чоловічого і середнього роду в названих відмінках.

2. Опрацювання і засвоєння теоретичного матеріалу, с. 99.

3. Відмінювання прикметників жіночого роду (та вправою 193).

– Провідміняйте (письмово) подані прикметники разом з іменниками.

– Простежте, в яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням вживається знак м’якшення.

– Складіть речення з одним словосполученням.

4. Рубрика “Слово про слово”.

Міріади – незліченна кількість, безліч, сила-силенна.

5. Комплексна робота над текстом (за вправою 194).

А) Читання тексту і добір до нього заголовка.

Б) Знаходження прикметників чоловічого, жіночого і середнього роду в родовому, орудному і місцевому відмінках однини.

В) Пояснення наявності або відсутності у прикметникових формах знака м’якшення.

Г) Добір слів і виразів, близьких за значенням. (Спадають сутінки – вечоріє; заходить ніч – настає ніч; береться на світ – світає; вичахають – холонуть, бліднуть, зникають – гаснуть.)

6. Ознайомлення з правилом (с. 100).

Фізкультхвилинка.

7. Творче списування.

– Спишіть речення, ставлячи прикметники, що в дужках, у родовому відмінку однини.

1 варіант

З (ранній) ранку до (пізня) ночі гудуть в полі трактори. Проміння (вечірнє) сонця освітлювало соснові верхівки. Село розташувалося біля (сосновий) лісу.

2 варіант

– Спишіть речення, ставлячи прикметники, що в дужках, у місцевому відмінку однини.

По (осіннє) небу пропливали важкі хмари. На (зелений) горбочку притулилася хатинка. Багато цікавого учні дізналися у (художній) музеї.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Творче списування.

– Утворіть і запишіть словосполучення, виділіть закінчення прикметників.

Промінь (літнє сонце)

Дупло (старий дуб)

Борт (космічний корабель)

Рука (справжній друг)

Тепло (домашнє вогнище)

– Визначте відмінки прикметників. Поясніть вживання знака м’якшення перед закінченням.

3. Розподільний диктант.

– У перший стовпчик запишіть прикметники, в яких відсутній знак м’якшення перед закінченням у родовому, давальному і місцевому відмінках, а в другий стовпчик – прикметники, в яких пишеться знак м’якшення.

Світлий, пізній, добрий, дужий, дружній, широке, порожнє, шкільний, городній, майбутній, могутнє, обережний.

VII. Підсумок уроку.

1. Проблемна гра “Так чи ні”.

Учні стверджують або заперечують, доводячи свою позицію.

– Прикметники змінюються за відмінками.

– Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:

А) з’ясувати, від якого іменника він залежить;

Б) визначити відмінок іменника (прикметник не завжди стоїть у тому самому відмінку, що й іменник).

– У суфіксах – ськ-, – зьк-, – цьк – завжди пишеться апостроф.

– У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на твердий приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.

– У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.

2. Гра “Продовж прислів’я”.

– 3 малого пагінця виростає… (велике дерево).

– Ледачому робітникові… (кожен молоток важкий).

– 3 порожнього колоска… (користі мало).

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 99. 100 – правила, с. 100 – вправа 195.

Звернути увагу учнів на те, що прикметники чоловічого роду в місцевому відмінку можуть мати паралельні форми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195) - Плани-конспекти уроків по українській мові