Зміна приголосних перед закінченням

ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

& 14. Зміна приголосних перед закінченням – і в іменниках жіночого та чоловічого роду

133. 1. Прочитай текст. Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?

Почалася заметіль. Цілу добу гуляла завірюха. У завірюсі зникли дерева і будинки. Потім несподівано почалась відлига. Закапало з дахів. Висипали на вулицю діти, радіючи відлизі. Скресла річка, почалася повінь. По річці пливла крига. Прибігши на берег, діти дивились, як по кризі походжали ворони, шукаючи поживи. Раптом хтось на березі помітив зайченя, що сиділо на

крижині. “Врятуйте звірятко, дядечку,- звернулися діти до одного з дорослих.- У вас легка рука”. Через кілька хвилин зайчик затріпотів у дядька в руці і затих на дні човна.

2. Випиши виділені іменники в таблицю за зразком. Познач закінчення. В останній стовпчик випиши кінцеві приголосні основи, які чергуються в цих словах. За власними спостереженнями сформулюй правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого та чоловічого роду перед закінченням – і.

Зміна приголосних перед закінченням

3. Прочитай правило. Чи такий самий висновок зробив ти?

В іменниках жіночого роду перед закінченням

– і у давальному і місцевому відмінках однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] змінюються на [з’], [ц’], [с’]: по́друга – по́друзі, на по́друзі; гуска – гусці, на гусці; муха – мусі, на мусі.

134. П о п р а ц ю й с а м о с т і й н о!

1. З’ясуй, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як і в іменниках жіночого роду. Для цього постав іменники берег, молоко, рух, друг, крук, чех у давальному і місцевому відмінках.

2. Звір свій висновок з правилом.

У деяких іменниках чоловічого і середнього роду у місцевому відмінку однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням – і змінюються на [з’], [ц’], [с’]: луг – у лузі, бік – на боці, вухо – у вусі.

135. 1. Прочитай текст. Спиши, ставлячи слова, що в дужках, у потрібному відмінку.

До Іванка приїхав із Сибіру двоюрідний брат Василько. Він із захопленням розповідав:

– У нас у (тайга) живуть ведмеді, лосі, вовки, рисі. Одного разу на (сопка) я побачив росомаху, яка потрапила у капкан, поставлений браконьєром.

Разом з батьком ми визволили тварину і передали її до зоопарку.

Гарно у (тайга). Станеш на (берег) річки або на (сопка), глянеш униз – краса!

2. Знайди в реченнях однорідні члени і визнач, якими членами речення вони є.

136. Прочитай слова. У кожній групі знайди іменник, у якому зі зміною форми слова (наприклад, у місцевому відмінку однини) не відбувається зміни кінцевого приголосного основи.

1) фабрика, площа, перемога;

2) нога, ваза, рука;

3) ніж, бік, пиріг.

137. 1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Червоне коро́мисло через річку повисло. 2. Ішли чоловік і жінка вулицею. Коли вони підходили до своєї домівки, побачила їх у вікно дитина і гукнула: “Добридень вам, татусю й матусю!” Одначе то не був їхній син. Хто ж то був? 3. Шість ніг і два роги, в садок не пита дороги. 4. Як із меду і мухи зробити ім’я турецького султана? 5. Ішло дві матері, дві дочки й онука. Скільки було всіх душ?

2. Знайди іменники, в яких зі зміною форми слова відбувається зміна кінцевого приголосного основи. Випиши ці іменники, ставлячи їх у початкову форму, а поряд через риску подай їх форми в місцевому відмінку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміна приголосних перед закінченням - Українська мова