Вернадський Іван Васильович

Вернадський Іван Васильович (1821 – 1884) – відомий український економіст. Батько В. І. Вернадського. Обгрунтував положення про те, що до аналізу потреб слід включати все суспільство й окрему людину (колективні потреби на той час були нерозвинені). Водночас у своїй магістерській дисертації “Теорія потреб” він дав аналіз національних і регіональних потреб. Дотримувався поширеної нині у західній економічній літературі науково некоректної думки, що будь-яка праця є продуктивною. Політичну економію В. розглядав здебільшого як теорію праці.

Остання створює гідність, втілену у певній речі, яка задовольняє потребу. Послугою він називав задоволення потреби іншої особи або сприяння цьому, а відношення між двома обмінюваними послугами – цінністю. Відповідають реаліям сьогодення його ідеї про працю як єдине джерело вартості, у своїх останніх працях розрізняв споживну вартість і вартість. Цілком обгрунтовано критикував концепції граничної корисності. Поряд з працею чинником виробництва В. називав капітал, виокремлюючи водночас не речовий (або духовний) капітал. Заробіток, на думку В., залежить від співвідношення праці і капіталу, який він утотожнював
з засобами праці. Життєвою основою суспільства називав суперництво. Соціалістичну ідею вважав нездійсненною внаслідок її суперечності природі і людині, що, однак, не узгоджується із сутністю сучасної людини соціальної (див. Людина соціальна). Активно виступав В. за звільнення селян від кріпацтва (а отже, проти великого поміщицького землеволодіння), проти втручання держави в економіку, в т. ч. вільну конкуренцію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вернадський Іван Васильович - Економічний словник