Відсоткових ставок структура

Відсоткових ставок структура – наявність різних видів ставок відсотка у процесі їх взаємодії. Двом видам операцій банків – активним і пасивним – відповідають певні форми відсотка. Розрізняють ринкову і середню ставки відсотка. Ринкова складається на основі коливання також співвідношення попиту і пропозиції на ринку позичкових капіталів, зокрема залежно від фази економічного циклу та відсутності чи наявності інфляційного процесу і його потужності. Середня ставка позичкового відсотка є відображенням тісної взаємодії різноманітних

чинників і довготривалих тенденцій в економіці і залежно від сили дії цих чинників та економічного змісту окремих видів операцій відбувається її диференціація. Звичайний відсоток розраховується на основі суми кредиту і відповідає умовам одноразової виплати при поверненні загальної суми платежу із закінченням терміну кредиту. Ефективна ставка відсотка розраховується одночасно на основну суму кредиту і на суму прибутку, яка може бути реінвестована. За способами визначення ставка відсотка встановлюється як: а) “плаваюча” на середньо – і довготермінові кредити, розмір якої періодично переглядається
через узгоджені між кредиторами і позичальниками періоди; б) технічна, яку спеціально розраховують один або кілька банків; в) облікова (див. Ставка облікова), а також за якими центральний банк надає кредити комерційним; г) офіційна, яку застосовує центральний банк в операціях з комерційними банками та іншими кредитними інститутами у разі купівлі державних короткотермінових зобов’язань (векселів казначейства) та переобліку приватних комерційних векселів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відсоткових ставок структура - Економічний словник