Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

Цей розділ запрошує вас у майстерню. Тут панують особливі інструменти, ідо використовуються для творення слів. Це суфікси, префікси, поєднання основ, перехід однієї частини мови в іншу.

Один з інструментів словотворення – префікс, а спосіб – префіксальний. Скажімо, префікс не-. Лише два звуки, а як вони можуть змінити значення слова, та й ваш настрій: веселий – Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Інструмент словотворення – суфікс, а спосіб – суфіксальний. Цим способом утворено багато слів, наприклад назви властивостей

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Суфікси можуть робити слово “страшним” або “лагідним”, наприклад: Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Коли в словотворенні беруть участь суфікс і префікс, маємо справу з префіксально-суфіксальним способом словотворення, наприклад: Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Є дуже рішучий спосіб словотворення – безафіксний: він відсікає в слові зайві значущі частини, яку випадку: Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення – блакить.

Деяким словам чи основам слів так хочеться бути разом, що вони поєднуються в такі слова, як хлібороб, диван-ліжко, прес-центр тощо. Ці слова утворені способом складання

основ (або слів).

Є спосіб словотворення, який, на перший погляд, не змінює форму слова. Інструменти словотворення при цьому не використовуються, а значення слова змінюється; слово переходить з однієї частини мови в іншу, наприклад: набережна (прикметник) вулиця – людна набережна (іменник).

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РОЗДІЛУ

Префіксальний Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Складання основ (або слів) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Суфіксальний Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Префіксально-суфіксальний Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Безафіксний зелень

Перехід з однієї частини мови в іншу черговий по класу

§ 18 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Пригадаймо!

1. Яка частіша слова називається основою?

2. Яку роль виконує закінчення?

3. Які частини слова є значущими?

4. Розгляньте позначення. Перемалюйте їх у зошит і біля кожного напишіть, яку частину слова воно позначає.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

5. Чим відрізняються форми того самого слова від спільнокореневих слів?

147

1. Запишіть подані слова у дві колонки: а) форми одного слова; б) спільнокореневі слова.

Білий, біліти, білому, білити, біляк, білого, біленький, білими, побілена. білесенький, білісінький, побілілий.

2. Запишіть і розберіть за будовою виділені слова, поясніть спосіб їх утворення.

Запам’ятаймо!

Змінювання слова треба відрізняти від творення слів.

Змінювання слова – це утворення форм того самого слова без зміни його лексичного значення: вода, водою, воді.

Словотворення передбачає утворення нових слів із новим лексичним значенням: вода, підводний, водогін.

Словниковий склад мови збагачується новими словами, утвореними за допомогою афіксів від спільнокореневих (кільце, кільцевий, закільцювати, кільцювання; рік, річний, позаторік, щорічник), а також завдяки переходу слів з однієї частини мови в іншу: військовий (який?) літак – молодий військовий (хто?), майбутнє (яке?) рішення – майбутнє (що?) України, поранений (який?) птах – лікувати пораненого (кого?), приголосний (який?) звук – твердий приголосний (що?), пряма (яка?) дорога – накреслити пряму (що?), учительська (яка?) турбота – затишна вчительська (що?).

Афікси – це значущі частини слова – префікс і суфікс.

Основні способи словотворення

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

148

Прочитайте текст. Випишіть виділені олова, визначте спосіб їх творення.

Лариса Петрівна Косач – таке справжнє ім’я видатної письменниці Лесі Українки. Літературне ім’я дочці вибрала мати. Леся росла хворобливою, тому вчилася вдома. Багато читала, вільно володіла кількома європейськими мовами. Перший вірш “Надія” дівчинка написала в дев’ятилітньому віці. А коли Лесі Українці було тринадцять. її поезії вже були надруковані у львівському журналі “Зоря”.

149

Прочитайте вірш Лесі Українки. Випишіть у дві колонки слова, утворені: а) суфіксальним способом; б) префіксальним способом.

На зеленому горбочку,

У вишневому садочку,

Притулилася хатинка,

Мов маленькая дитинка

Стиха вийшла виглядати,

Чи не вийде її мати.

І до білої хатинки.

Немов мати до дитинки.

Вийшло сонце, засвітило

І хатинку звеселило.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Леся Українка

150

Прочитайте вірш Лесі Українки. До виділених слів доберіть і запишіть спільнокореневі, утворені безафіксним способом.

Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила.

Співала пісню дзвінку, голосну,

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії.

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

151

Запишіть сполучення слів, які використовувала Леся Українка у своїх поезіях. Визначте спосіб творення виділених слів.

Блакитно-перлиста дорога, красне-ясне проміння, стокрила весна, полудневий час, богоданий край, чужоземці запалили.

152

Складіть і запишіть речення з поданими словами, які б в одних реченнях були іменниками, а в інших – прикметниками. Підкресліть головні й другорядні члени речення.

Маленька, хворий, учительська, майбутнє.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

153

Утворіть і запишіть від поданих сполучень слів нові слова способом складання основ.

Чорне море, робити хліб, зорі падають, вода грає, карі очі, сім струн, три поверхи, трусити землю, чорні брови, варити сталь.

154

Запишіть слова, зашифровані в схемі. Укажіть способи їх творення.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

Це цікаво!

155

Прочитайте текст. Наведіть власні приклади слів, що складаються з кількох основ.

В українській мові є дуже довгі слова, що складаються з кількох основ, слів. Деякі з них: експериментально-конструкторський, тепловозоскладання, температурочутливість, стодвадцятип’ятиріччя, світловодолікування, автомотогурток.

156

Прочитайте уривок з вірша Л. Костенко. Випишіть виділені олова, визначте способи їх творення.

Шматок землі,

Ти звешся Україною.

Ти був до нас.

Ти будеш після нас.

Мій предковічний,

Мій умитий росами,

Космічний.

Вічний,

Зоряний, барвінковий…

Коли ти навіть звався –

Малоросія,

Твоя поетеса була Українкою!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення - Українська мова