ТВОРЕННЯ Й ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Словотвір. Орфографія

§ 20. ТВОРЕННЯ Й ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Про особливості творення складноскорочених слів та про узгодження їх з дієсловами й прикметниками

168

Розгляньте зразки творення складноскорочених слів. На основі спостереження зробіть висновок, як утворюються складноскорочені слова та як їх пишемо.

Донецький басейн -> Донбас

Дніпропетровська гідроелектростанція -> Дніпрогес

Організація Об’єднаних Націй -> ООН

Різновидом складних слів є складноскорочені слова.

Складноскорочені слова

Складноскороченими

називають слова, які утворені складанням початкових частин слів, початкових звуків чи букв. НАПРИКЛАД: слова, утворені складанням частин повнозначних слів: Кабмін (Кабінет Міністрів), юннат (юний натураліст);

Абревіатура слова, утворені складанням початкових звуків слів або назв початкових букв: НАН [нан] – Національна академія наук; АТС [а-те-ес] – автоматична телефонна станція; КВК [ка-ве-ка] – Клуб веселих і кмітливих.

Складноскорочені слова, утворені з початкових звуків чи букв, називають абревіатурами.

Абревіатуру записуємо великими буквами без крапок між ними. НАПРИКЛАД:

ГЕС, ЮНЕСКО.

Правопис

Усі складноскорочені слова й похідні від них пишемо разом. НАПРИКЛАД: меддопомога, дитмайданчик. Разом пишемо і складноскорочені, слова з першими частинами: авіа-, авто-, аеро-, аудіо-, біо-, водо-, гідро-, електро-, вело-, мото-, мікро-, мега-, су пер-, псевдо-, кіно-, теле-, фото – й под. НАПРИКЛАД: авіакаса, аероклуб, фотоальбом, мікрохвильовий, відеокарта.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Власні складноскорочені назви пишемо з великої букви. НАПРИКЛАД: Донбас, Укррічфлот.

169

І. Від поданих сполучень слів утворіть і запишіть складноскорочені слова. Усно поясніть особливості творення слів.

ЗРАЗОК Заробітна плата – зарплата.

Фізична культура, медичний пункт, завідувач господарством, аеродинамічні сани, технічний нагляд, телевізійна програма, авіаційна база, медичне училище, соціальне страхування, Кабінет Міністрів, Донецький басейн, сільська рада, спортивна база, електричний чайник.

II. Із двома утвореними словами складіть і запишіть речення.

170

І. Утворіть від поданих сполучень слів складноскорочені слова – абревіатури. Розкажіть про особливість творення та написання цих абревіатур. Запишіть утворені слова, прочитайте їх уголос.

Національний спортивний комплекс, Українська Народна Республіка, атомна електрична станція, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй, Міністерство закордонних справ, Національний банк України, Світова організація торгівлі, Китайська Народна Республіка, вищий навчальний заклад.

II. Які ви знаєте абревіатури (назви навчальних закладів, підприємств, організацій, товариств тощо), що поширені у вашій місцевості? Запишіть ці абревіатури.

Узгодження слів

Щоб правильно узгодити складноскорочене слово з прикметником чи дієсловом, потрібно правильно визначити рід складноскороченого іменника.

Рід абревіатур визначаємо за головним словом сполучення. НАПРИКЛАД:

Абревіатура

Речення

ДАІ – жіночий рід (державна автомобільна інспекція)

ДАІ зафіксувала порушення правил

АЗС – жіночий рід (автозаправна станція )

У місті відкрили нову АЗС

У всіх інших складноскорочених словах рід визначаємо за закінченням. НАПРИКЛАД: профспілка (жіночий рід), електронмаш (чоловічий рід).

171

І. Спишіть речення, замінюючи виділені сполучення слів абревіатурами.

1. Національна спілка письменників України провела наукову конференцію. 2. Львівський автобусний завод успішно пройшов модернізацію. 3. Європейський Союз затвердив Програму економічного розвитку. 4. Завтра буде засідання наглядової ради новоствореного відкритого акціонерного товариства. 5. Славну історію мають Військово-Морські сили України.

II. Обгрунтуйте вживання дієслів-присудків у певному роді в перших трьох реченнях.

172

Відредагуйте усно речення. Обгрунтуйте свою думку. За потреби скористайтеся довідкою.

1. НДІ розробила нові стандарти навчання. 2. НАН України провів конференцію археологів. 3. КПІ розпочала прийом заяв від вступників. 4. ЗМІ оголосила конкурс юних літераторів. 5. ФК “Шахтар” виграла матч Ліги чемпіонів. 6. На Десні споруджено великий ГЕС.

ДОВІДКА. Науково-дослідний інститут, Київський політехнічний інститут, Національна академія наук України, футбольний клуб, засоби масової інформації, гідроелектростанція.

173

І. Запишіть за 1-2 хвилини якнайбільше складних слів, першими частинами яких є фото-, авто-, мікро-, вело-.

II. Із двома словами складіть і запишіть речення.

174

Спишіть сполучення слів, замінюючи складноскорочені слова їхніми повними відповідниками.

ЗРАЗОК. Послуги СТО – послуги станції технічного обслуговування.

Рішення оргкомітету, тренування на спортбазі, склад редколегії, вихованець драмгуртка, голова міськради, приїхав із США, Харківська облдержадміністрація, стаття спецкора, депутат ВР України, продаж запчастин, шлюзи Дніпрогесу, працівник АЗС, матч на НСК “Олімпійський”.

175

Напишіть ліричну замальовку (6-8 речень) на одну із запропонованих тем. Використайте в тексті не менше трьох складних слів. Теми: “Пахнуть яблука медом”, “У ласкаві скирти місяць падав”, “Такі пішли холодні ранки”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТВОРЕННЯ Й ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ - Українська мова