Способи творення слів

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 49. Способи творення слів

504. Прочитайте. Вкажіть, за допомогою яких значущих частин слова утворені нові слова.

1. Бити -> розбити, питати -> перепитати. 2. Ліс -> лісок, робота -> робітник. 3. Планета -> міжпланетний, осика -> підосичник.

Нові слова утворюються переважно за допомогою префіксів і суфіксів.

Існують такі способи утворення нових слів:

Способи творення слів

4) безсуфіксальний: синій -> синь;

5) складання слів, основ або частин основ: всюди і ходити -> всюдихід;

6) перехід однієї

частини мови в іншу солодке (яке?) печиво – прикметник; люблю (що?) солодке – іменник.

505. Утворіть від поданих нові слова за допомогою префіксів і запишіть. Позначте словотворчі префікси.

Думати, казати, морський, вчити, їхати, бити, терти.

Словотворчі префікси і суфікси позначаються однаковими умовними значками (⊼).

У слові може бути два-три префікси (суфікси), але словотворчий префікс (суфікс) серед них один. Наприклад, у слові позбирати є два префікси – по – і з-, але словотворчим є тільки префікс по-: збирати -> позбирати.

506. Визначте, від яких слів і за допомогою яких префіксів утворені подані

слова. Запишіть, позначте словотворчі префікси.

Спекти, пересидіти, надпотужний, перефарбувати, полюбити, провесна, премудрий, засушити.

507. Запишіть слова, утворені суфіксальним способом. З’ясуйте, за допомогою яких суфіксів і від яких слів вони утворені. Позначте словотворчі суфікси.

Річковий, різьба, продавець, літак, житній, дорожній, страшний, казковий.

Щоб правильно визначити спосіб словотворення, потрібно виділити у споріднених словах твірну основу (рос. производящую основу).Наприклад: слово безцінний утворене від слова цінний за допомогою префікса без-; отже, спосіб творення цього слова – префіксальний.

508.1. Спишіть слова. Позначте словотворчі префікси і суфікси. Визначте способи творення слів.

Козацький, зазеленіти, маківка, приміський, приказка, підсніжник, дружба, малюнок, сонячний, перехід, зелень.

II. Запишіть складне речення з трьома словами на вибір.

509. І. Спишіть текст. Визначте способи творення виділених слів.

У долині, до верхів переповненій сонцем, тихо причаїлось село, через яке текла шумлива річка, стрімко бігла залізниця. Маленька хатка, що стояла між лісами, притягає мій погляд (За С. Пушиком).

II. Виконайте синтаксичний розбір словосполучення стояла між лісами.

510. Випишіть зі словника по три слова, утворені префіксальним і суфіксально-префіксальним способами.

511. Визначте спосіб творення слів. Укажіть, від яких слів вони утворені.

Працелюб, місяцехід, водомір, хлібороб, зорепад, горицвіт.

512.1. Спишіть слова, підкреслюючи в кожному ряду зайве. Яким способом словотворення воно утворене?

1. Криголам, перехід, бензопровід, перекотиполе.

2. Приїхати, привезти, самоскид, пречудовий.

3. Під’їзд, шахтар, робітник, морський.

II. Виконайте фонетичний розбір слова приїхати.

513. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Визначте способи творення виділених слів в обох мовах (усно).

Сидит маленький американский енот в клетке. Черный, пушистый, блестящий. На морде две полосы светлые, две полосы черные. И глаза тоже черные, хитрые. Сидит и лапками что-нибудь перебирает, точно обезьянка (За А. Глазухіною).

Полоса – смуга обезьянка – мавпочка

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Способи творення слів - Українська мова