Договір про патентну кооперацію

Договір про патентну кооперацію – міжнародний договір у межах Паризької конвенції про охорону промислової власності, мета якого – уникнути дублювання процесу опрацювання заяв на один і той самий винахід національними патентними відомствами, а також спростити охорону винаходів у цих країнах. З цією метою здійснюється міжнародна експертиза заявленого винаходу, збір і розповсюдження науково-технічної інформації, організація технічної допомоги через міжнародні публікації, заявки на винаходи, удосконалення національних патентних служб та ін.


Договір про патентну кооперацію - Економічний словник