Договір про патентну кооперацію

Договір про патентну кооперацію – міжнародний договір у межах Паризької конвенції про охорону промислової власності, мета якого – уникнути дублювання процесу опрацювання заяв на один і той самий винахід національними патентними відомствами, а також спростити охорону винаходів у цих країнах. З цією метою здійснюється міжнародна експертиза заявленого винаходу, збір і розповсюдження науково-технічної інформації, організація технічної допомоги через міжнародні публікації, заявки на винаходи, удосконалення національних патентних служб та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір про патентну кооперацію - Економічний словник